top of page
  • Zdjęcie autoraAdrianna Stoga

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników — kluczowe narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej firm

W związku ze stale rozwijającym się rynkiem pracy wiele firm jest zmuszonych zmienić swoje dotychczasowe strategie pozyskiwania pracowników. Rotacja osób zatrudnionych, w porównaniu z ubiegłymi latami, jest o wiele większa, więc tym bardziej należy się skupić na zatrzymaniu w firmie najbardziej utalentowane jednostki. Jak to jednak osiągnąć? Co zapewnić pracownikowi, aby zagwarantować mu satysfakcję z wykonywanej pracy i stanowiska w firmie? Oprócz standardowych benefitów prym wiodą tutaj świadczenia pozapłacowe dla pracowników, które są kluczowym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej dla firm. Benefity tego typu potrafią świetnie zmotywować osoby zatrudnione do rozwijania swoich talentów i osiągania coraz to lepszych wyników w firmie. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się szczegółów na temat tego zjawiska.

Rodzaje świadczeń pozapłacowych

Świadczenia pozapłacowe to dodatkowe korzyści i benefity oferowane przez pracodawców poza ich wynagrodzeniem podstawowym. Są to różnego rodzaju dodatki, usługi, a nawet udogodnienia, które mają na celu m.in. zwiększenie zadowolenia pracowników, poprawę atmosfery w miejscu pracy oraz zatrzymanie najbardziej jakościowych jednostek w organizacji. Co ważne, świadczenia pozapłacowe są zazwyczaj ciekawszą formą nagradzania pracowników od typowej premii gotówkowej. Ich formy są zróżnicowane i zależą głównie od polityki, a także możliwości finansowych danej firmy. Dzięki takim dodatkom pracodawcy mogą zbudować atrakcyjną ofertę dla pracowników, zwiększyć ich zadowolenie oraz zdolność firmy do przyciągania i zatrzymywania na stanowiskach utalentowanych osób na konkurencyjnym rynku pracy.Oferowanie dodatkowych korzyści poza wynagrodzeniem podstawowym, stało się kluczowym narzędziem w budowaniu atrakcyjnej oferty dla pracowników. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka popularnych świadczeń pozapłacowych, które cieszą się szczególnym uznaniem wśród pracowników. Sprawdź najciekawsze świadczenia pozapłacowe – przykłady znajdziesz poniżej.

  • Karta sportowa lub rekreacyjna – doskonały przykład popularnego świadczenia pozapłacowego, oferowanego przez wiele firm swoim pracownikom. Tego typu korzyść umożliwia pracownikom dostęp do różnorodnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, często w ramach sieci partnerskich, gdzie mogą korzystać z różnego rodzaju zajęć sportowych. Otrzymując kartę sportową lub rekreacyjną, pracownicy mają do wyboru szereg możliwości, takich jak m.in. dostęp do siłowni, basenów, kortów tenisowych, zajęć fitness, wspinaczki czy parków trampolin. Świadczenia pozapłacowe tego typu nie tylko wspierają zdrowy styl życia pracowników, ale również przyczyniają się do poprawy ich ogólnego samopoczucia i kondycji fizycznej. Co więcej, pracownicy mogą organizować wspólne aktywności i zachęcać się nawzajem do regularnego uprawiania sportu. Rezultatem takich działań może być zredukowanie poziomu stresu u pracowników i poprawę ich relacji wewnątrz organizacji.

  • Opieka medyczna i ubezpieczenia grupowe – dwa z najbardziej popularnych przykładów świadczeń pozapłacowych, oferowanych przez wiele firm swoim pracownikom. Obydwa te benefity mają ogromne znaczenie dla pracowników, ponieważ wpływają na ich dobrostan, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa. Świadczenia zdrowotne to też często kluczowy czynnik przyciągający i zatrzymujący utalentowanych pracowników. Dzięki temu świadczeniu pracownicy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej, co pozwala na szybszy dostęp do lekarzy, badań diagnostycznych i wielu innych usług medycznych. To szczególnie atrakcyjny benefit, gdyż w wielu systemach publicznych opieka medyczna może być obarczona długimi terminami oczekiwania. Gwarantując pracownikom opiekę medyczną, firma dba o ich zdrowie, pomaga w szybkim diagnozowaniu ewentualnych problemów zdrowotnych i podnosi poziom satysfakcji pracowników. Z kolei ubezpieczenia grupowe gwarantują pracownikom i ich rodzinom, że w przypadku niespodziewanych sytuacji uzyskają dostęp do finansowego wsparcia.

  • Programy szkoleniowe i rozwojowe – doskonały przykład popularnego świadczenia pozapłacowego, które cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Oferowanie tego typu benefitów stanowi inwestycję w rozwój kadry pracowniczej i jest kluczowym elementem budowania zaangażowanego, kompetentnego, a przy tym wydajnego zespołu.

  • Świadczenia z zakresu opieki nad rodziną – do świadczeń tego typu należą np. miejsca dla dzieci w żłobkach pracowniczych czy dodatkowe dni urlopu na opiekę nad członkiem rodziny. Benefity te są szczególnie ważne w utrzymaniu jakościowych pracowników, którzy w trakcie kariery będą chcieli założyć własną rodzinę. Oferowanie świadczeń pozapłacowych z zakresu takiej opieki to nie tylko wyraz troski pracodawcy o dobrostan pracowników, ale także inwestycja w lojalność, zaangażowanie i motywację wśród zespołu.

  • Praca zdalna lub asynchroniczna – benefity związane z pracą zdalną są bardzo cenione przez pracowników, którzy doceniają możliwość elastycznego organizowania swojego czasu i miejsca pracy. Z kolei dla pracodawców to nie tylko sposobność zatrzymania utalentowanej kadry, ale także oszczędność na kosztach biurowych, oraz poprawa efektywności i produktywności pracowników. Wspieranie pracy zdalnej może przyczynić się do zbudowania pozytywnej reputacji firmy jako organizacji, która efektywnie dba o potrzeby swojego zespołu.

  • Gifty dla pracowników – nowoczesny i innowacyjny przykład świadczeń pozapłacowych, który zyskuje na popularności w wielu firmach. Gifty to różnego rodzaju „prezenty”, które pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy. Mogą to być karty przedpłacone do ulubionych sklepów pracowników, bilety do kina czy vouchery na zabiegi w SPA. Gifty dla pracowników mają na celu wyrażenie wdzięczności za zaangażowanie i wkład w rozwój firmy. Przy okazji świadczenia pozapłacowe tego typu mają wpływ na budowanie więzi między pracownikami a pracodawcą.Świadczenia pozapłacowe dla pracowników — jakie niosą korzyści?

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników niosą wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i samych pracowników. Właśnie ze względu na ten aspekt coraz więcej firm decyduje się na przeznaczenie części swojego budżetu na rozmaite benefity. Oferowanie świadczeń pozapłacowych pokazuje zatrudnionym, że są doceniani i istotni dla sukcesu firmy. To z kolei motywuje pracowników do większego zaangażowania w swoje obowiązki, co bezpośrednio przekłada się na wyniki osiągane przez organizację. Benefity pozapłacowe mają też pozytywny wpływ na atmosferę w firmie, tworząc przyjazne i wspierające środowisko pracy. Usatysfakcjonowani, zrelaksowani pracownicy będą sobie wzajemnie pomagać i spędzać czas ze sobą nawet poza biurem. Ponadto oferowanie atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych pomaga w zatrzymaniu utalentowanych pracowników, ograniczając rotację kadry. Jest to niezwykle istotny aspekt zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy rynek pracy stale się rozwija.

Atrakcyjna oferta świadczeń pozapłacowych pomaga też w przyciąganiu najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych kandydatów podczas procesu rekrutacji. Jest to bardzo ważny element budowania pozytywnego wizerunku firmy, zwłaszcza gdy organizacja chce się stale rozwijać i zbudować silny zespół. Kolejnym krokiem może być benefit w formie dofinansowania programów szkoleniowych i rozwojowych, które pozwolą pracownikom rozwijać swoje umiejętności i talenty. Takie działania bezpośrednio wpłyną na poprawę efektywności i wydajności każdej jednostki w pracy. Łatwo zatem zauważyć, że świadczenia pozapłacowe to istotny element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, który może mieć długofalowy wpływ na sukces i rozwój firmy.

Świadczenia pozapłacowe a składki ZUS — nowe przepisy

Chociaż zazwyczaj przy poruszaniu tematu świadczeń pozapłacowych nie rozmawia się o składkach ZUS, okazuje się, że są to aspekty mocno ze sobą powiązane. Jeśli świadczenia pozapłacowe są wypłacane w formie wynagrodzenia, np. premie czy nagrody za osiągnięte cele, wówczas podlegają one opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). Pracodawca musi wtedy odprowadzać od tych świadczeń odpowiednie składki do ZUS. Jak z kolei wygląda sytuacja ze świadczeniami pozapłacowymi w formie np. giftów dla pracowników lub kart sportowych? Według przepisów koszty np. karty sportowej pokrywane przez pracodawcę mogą wliczać się do przychodu uzyskanego przez pracownika. Inaczej ma się sprawa z poczęstunkiem w biurze, np. koszykiem słodyczy czy kawą. Jeżeli firma nie prowadzi dokładnych kalkulacji spożytych produktów, nie da się jednoznacznie określić ich wartości, zatem kwoty tej nie można uwzględnić w przychodach pracownika. Jako że przepisy te są dość skomplikowane, to ważne, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi konsekwencji podatkowych czy ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem lub otrzymywaniem świadczeń pozapłacowych. Dlatego zalecane są każdorazowe konsultacje z ekspertem ds. podatkowych, prawnikiem, lub księgowym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualnych przepisów i ich wpływu na daną sytuację.Implementacja dodatkowych świadczeń pracowniczych w firmie

Wprowadzanie i zarządzanie dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi wymaga starannego planowania, a także odpowiedniej strategii. Dlatego warto rozpocząć ten proces poprzez poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników. Dzięki przeprowadzeniu odpowiednich ankiet pracodawca będzie mógł dostosować świadczenia pozapłacowe do zatrudnionych przez siebie osób. Warto jednak oferować różnorodne świadczenia, z których w razie potrzeby będzie można korzystać w elastyczny sposób. Na przykład niektórzy pracownicy mogą być bardziej zainteresowani opieką medyczną czy ubezpieczeniem rodzinnym, a inni – szkoleniami i rozwojem zawodowym.

Kolejnym krokiem będzie stworzenie klarownej polityki świadczeń pozapłacowych, która jednoznacznie określi, jakie korzyści są dostępne, dla kogo i na jakich warunkach. Dzięki temu pracodawca będzie mógł ograniczyć nieporozumienia w firmie. Na tym etapie warto też się upewnić, czy wprowadzane świadczenia pozapłacowe są zgodne z misją, kulturą i wartościami firmy. Benefity powinny być spójne z celami organizacji i wspierać korporacyjną identyfikację organizacji. Finalnie, po ustaleniu oferty świadczeń pozapłacowych dla pracowników, warto wykorzystać różne kanały komunikacji, aby promować benefity i przekazywać na ich temat informacje osobom zatrudnionym. Pracodawca powinien tak zorganizować kampanię, aby każda jednostka w firmie otrzymała komplet informacji i niczego nie przeoczyła.

Jak zatem łatwo zauważyć, wprowadzanie nowoczesnych programów świadczeń pozapłacowych w firmach ma kluczowe znaczenie dla atrakcyjności firmy. Buduje to jej wizerunek jako dobrego pracodawcy, a także pomaga w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników. To inwestycja w dobrostan pracowników, która przyczynia się do długoterminowego sukcesu i rozwoju organizacji. Sprawdź wyjątkowe gifty dla pracowników, które zapewnią im pozytywne skojarzenia z miejscem pracy.

bottom of page