top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

8 umiejętności, których potrzebujesz aby odnieść sukces w branży HR

Jakie są wiodące cechy specjalistów HR w najbardziej znanych firmach?

Jeszcze przed tegorocznym bezprecedensowym wstrząsem w miejscu pracy Josh Bersin, analityk i felietonista HRE, pracował nad zidentyfikowaniem podobieństw między dobrze prosperującymi firmami a wysokowydajnymi partnerami biznesowymi HR. W zeszłym roku zebrał więc kilkunastu liderów branży, aby omówić rolę HR we współczesnym biznesie. Rozmowy dotyczyły tego, jak zmieniła się rola HRBP, przez cechy i umiejętności wymagane do rodzaju szkoleń i działań rozwojowych, które pomogłyby specjalistom HR przejść do roli HRBP.

Liderzy sporządzili listę kluczowych kompetencji indywidualnych, które są aktualne do dziś.

Partnerzy biznesowi HR muszą chcieć poznać wszystkie aspekty biznesu i zrozumieć jego cele. W rzeczywistości HRBP powinien postrzegać te cele jako krytyczną miarę swoich wyników. Ponadto muszą głęboko dbać o pracowników biznesowych i aktywnie wspierać strategię dotyczącą siły roboczej.

Partnerzy biznesowi HR muszą czuć się komfortowo współpracując z liderami biznesowymi i menedżerami, aby stawiać czoła wyzwaniom lub rozwiązywać problemy związane z siłą roboczą. Zamiast postrzegać problemy jako „swoje”, powinni postrzegać je jako „nasze” i być aktywną częścią rozwiązania.

HRBP musi czuć się swobodnie mówiąc „nie” i oferując alternatywne opinie lub działania liderom biznesu. Muszą być również gotowi na wszelkiego typu awarie i komplikacje.

Uczestnicy spotkanie stwierdzili, że ze względu na zwiększoną dostępność danych dotyczących ludzi, jest to jedna z najważniejszych cech. Obecnie HRBP muszą mieć możliwość analizowania i interpretowania danych, by móc wykorzystać je, aby pomóc liderom biznesowym lepiej zrozumieć potrzeby siły roboczej i uwzględnić wyniki w strategii i planowaniu pracy.

Aby zapewnić wiarygodność, HRBP muszą umieć mówić „w biznesie”. Wiąże się to ze znajomością szczegółów firmy, którą obsługują, oraz zrozumieniem jej żargonu i akronimów.

„Wiedza, kto wie” w firmie, a także na zewnątrz, ma kluczowe znaczenie, podobnie jak zdolność do rozwijania relacji z tymi, którzy mają wiedzę i zdolność podejmowania decyzji.

Partnerzy biznesowi HR muszą mieć umiejętności ułatwiania dyskusji na temat zmian i transformacji. Ponadto powinni być w stanie z wyprzedzeniem określić, gdzie i kiedy zarządzanie zmianą będzie potrzebne, oraz aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu planów.

Kilku uczestników, którzy w swojej karierze służyli jako HRBP, podkreśla wagę dyskrecji. Liderzy biznesowi muszą ufać swoim HRBP, jeśli chodzi o poufne informacje. Na przykład menedżer ds. sprzedaży musi wiedzieć, że rozmowa o potencjalnie niewykorzystanych celach sprzedażowych będzie traktowana jako poufna.

bottom of page