top of page
 • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Benefity dla pracowników zdalnych: Jak dostosować benefity do pracy zdalnej?

W obliczu zmiennych potrzeb pracowników i pracy zdalnej, wielu właścicieli firm na całym świecie zaczęło się zastanawiać, w jaki sposób dostosować swoje programy beneficjalne do potrzeb osób pracujących na odległość. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie potrzeb pracowników zdalnych oraz odpowiednie dostosowanie oferty bonusów, aby lepiej odpowiadała na te wymagania. Jak dostosować benefity do pracy zdalnej, aby przyniosły efekt? 

Benefity dla pracowników zdalnych – dlaczego są istotne?

Wraz z rozwojem technologii i zmianami społecznymi, wiele firm decyduje się na wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, dając pracownikom możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca na świecie. Jednakże, oprócz samej wygody, istnieje wiele innych powodów, dla których benefity w pracy zdalnej są niezwykle istotne.


Jednym z głównych benefitów pracy zdalnej dla pracowników jest elastyczny czas pracy. O ile spełnienie określonych wymagań czasowych jest konieczne, to jednak pracownik może dostosować organizację pracy do swoich preferencji i potrzeb. To oznacza, że może on łatwiej zachować work-life balance, co z kolei przekłada się na zwiększoną satysfakcję z pracy oraz lepsze samopoczucie ogólne.


Dla wielu pracowników pracujących zdalnie, możliwość samodzielnej organizacji czasu pracy jest kluczowa. Brak stałego nadzoru nad ramami czasowymi czy sposobem wykonywania zadań daje pracownikom większą swobodę w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu własnym czasem. To z kolei może prowadzić do zwiększonej motywacji oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

Praca w domu eliminuje też konieczność codziennych dojazdów do biura, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z transportem. Brak konieczności stania w korkach czy korzystania z komunikacji publicznej pozwala pracownikom na skupienie się na swoich obowiązkach bez dodatkowego stresu związanego z dojazdami, a także zyskać chwilę dla siebie.


Choć praca na home office niesie za sobą wiele korzyści, to jednak nie jest pozbawiona wyzwań. Izolacja społeczna, trudności w komunikacji czy problem z utrzymaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym to tylko niektóre z nich. Właśnie dlatego benefity dla pracowników na home office odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z tymi problemami.Zrozumienie potrzeb pracowników zdalnych

W miarę rozwoju pracy zdalnej, kluczowym elementem dla pracodawców staje się zrozumienie potrzeb i preferencji pracowników pracujących na odległość. Badanie tych potrzeb pozwala firmom dostosować swoje strategie i oferty benefitów pozapłacowych tak, aby lepiej sprostać oczekiwaniom zatrudnionych osób. 


Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zrozumienie potrzeb pracowników zdalnych są ankiety i badania opinii. Warto przeprowadzać je regularnie, aby monitorować zmiany. Pytania mogą dotyczyć zarówno ogólnych preferencji dotyczących wykonywania pracy, jak i konkretnych aspektów, takich jak potrzeby zdrowotne, społeczne czy rozwojowe.


Oprócz ankiet, warto przeprowadzić również wywiady indywidualne z pracownikami. Pozwoli to uzyskać głębszy wgląd w ich potrzeby i sytuację życiową. Indywidualne rozmowy mogą ujawnić subtelne niuanse, których nie da się uchwycić za pomocą standardowych ankiet.

Rodzaje benefitów dla pracowników zdalnych

Możliwość pracy zdalnej sprawiła, że wiele firm stanęło przed nowymi wyzwaniami w kontekście motywacji i świadczeń pozapłacowych. Standardowe formy benefitów w postaci przekąsek, lunchy czy owocowych czwartków, które sprawdzały się, gdy pracownicy przebywali stacjonarnie w miejscu pracy, w modelu pracy z domu stały się bezużyteczne. 


Wprowadzenie różnorodnych benefitów dla pracowników zdalnych jest bardzo istotne. Przekłada się bowiem na zwiększoną lojalność, zaangażowanie i efektywność. To sprawia, że inwestowanie w dobrostan pracowników staje się priorytetem dla nowoczesnych organizacji.

Poznaj 5 podstawowych rodzajów benefitów dla pracowników.

Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy na czasie

Pracownicy zdalni doceniają elastyczność godzin pracy, która pozwala im na lepsze zarządzanie czasem. Możliwość wykonywania zadań w godzinach odpowiadających pracownikowi, może zwiększyć produktywność i motywację, a przy tym ułatwia pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi czy opieką nad dziećmi.

Pakiety zdrowotne i ubezpieczenia zdalne

Zapewnienie pracownikom zdalnym dostępu do pakietów opieki medycznej i ubezpieczenia na życie jest ważne nie tylko ze względów etycznych, ale również biznesowych. Zdrowi i szczęśliwi pracownicy są bardziej produktywni i mniej podatni na absencje chorobowe. Poza tradycyjną opieką medyczną, warto zapewnić swoim zatrudnionym również dostęp do telemedycyny czy opieki psychologicznej.

Pieniądze na sprzęt komputerowy i technologie

Żeby pracownicy mogli efektywnie wykonywać swoje obowiązki z domu, potrzebują odpowiedniego sprzętu komputerowego i technologii. Firmy często oferują swoim pracownikom subsydia na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i innych narzędzi niezbędnych na stanowisku pracy.

Programy wsparcia w zakresie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

Praca zdalna może czasami zacierać granice między życiem prywatnym a zawodowym. Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom zdalnym programy wsparcia, które pomogą im zachować równowagę. Do takich programów mogą należeć szkolenia z zakresu zarządzania czasem, poradnictwo psychologiczne, dostęp do zasobów online czy osobisty asystent – concierge.

Zdalne szkolenia i rozwój zawodowy

Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników zdalnych jest kluczowe dla ich motywacji i zaangażowania. Warto zapewnić swoim pracownikom dostęp do zdalnych szkoleń, kursów online i innych możliwości rozwoju zawodowego.Dostosowanie istniejących benefitów pracowniczych do pracy zdalnej

Wiele spośród wymieniony benefitów firmowych organizacje wykorzystują już w pracy stacjonarnej. Wystarczy więc tylko zmodyfikować je i wdrożyć dla przebywających na home office pracowników.


Zamiast standardowych godzin pracy, można wprowadzić system flexitime, w którym pracownicy mogą wybierać swoje godziny pracy w ramach określonego przedziału czasowego. W przypadku opieki zdrowotnej, istotne jest rozszerzenie oferty o telemedycynę oraz wsparcie psychologiczne online. Przykładowo, firma może zapewnić dostęp do platformy telemedycznej, umożliwiającej konsultacje lekarskie online oraz recepty na leki. Ponadto, udostępnienie aplikacji do terapii online lub platformy wsparcia psychologicznego może być niezwykle pomocne dla pracowników zdalnych.

Dostosowanie tradycyjnych beneficjów pracowniczych do pracy zdalnej wymaga kreatywności i elastyczności. Przedsiębiorstwa, które podejmują wysiłki w tym zakresie, mogą lepiej zaspokoić potrzeby i oczekiwania pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich zaangażowania, satysfakcji i efektywności pracy.

Nowe benefity stworzone z myślą o pracy na home office

Wraz z rozwojem pracy zdalnej firmy szukają coraz bardziej innowacyjnych sposobów na wspieranie swoich pracowników. Oprócz tradycyjnych benefitów, takich jak elastyczne godziny pracy czy pakiety zdrowotne, pojawiają się nowe rozwiązania skoncentrowane na specyficznych potrzebach pracowników zdalnych.


Przykłady nowych benefitów dla zdalnych pracowników:

 • dofinansowanie do domowego biura

 • dodatkowe urlopy

 • programy mentoringowe i coachingowe

 • osobisty concierge

 • dostęp do platform mindfulness i medytacji


Aby promować zdrowy styl życia i zadbać o samopoczucie pracowników zdalnych, firmy mogą również oferować im dofinansowanie do karnetów na siłownię, zajęć sportowych lub innych form aktywności fizycznej. Warto rozważyć też wdrożenie programów turystyki motywacyjnej.
Jak skutecznie komunikować ofertę benefitów dla zdalnych pracowników?

Skuteczna komunikacja pakietu świadczeń dla pracowników zdalnych jest kluczowa dla ich świadomości i docenienia oferowanych korzyści. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w dotarciu do Twoich pracowników zdalnych.


1. Jasna i zwięzła komunikacja

 • Przygotuj przejrzyste i łatwe do zrozumienia materiały informacyjne opisujące wszystkie oferowane benefity.

 • Wykorzystuj prosty język i unikaj żargonu HR.

 • Podkreśl kluczowe korzyści każdego benefitu i wyjaśnij, jak może on poprawić życie zawodowe i prywatne pracowników.

2. Dostosuj komunikację do różnych grup pracowników

 • Weź pod uwagę zróżnicowane potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników zdalnych, np. rodziców z małymi dziećmi, osób mieszkających w różnych strefach czasowych itp.

 • Przygotuj spersonalizowane komunikaty, które będą odpowiadać na specyficzne potrzeby każdej grupy.

3. Wykorzystaj różne kanały komunikacji

 • Nie opieraj się na jednym kanale komunikacji. Wykorzystaj różnorodne kanały, aby dotrzeć do jak największej liczby pracowników.

 • Upewnij się, że wszystkie materiały informacyjne są dostępne w formatach przyjaznych dla urządzeń mobilnych.

4. Zaangażuj pracowników w komunikację

 • Zachęcaj pracowników do zadawania pytań i zgłaszania uwag dotyczących pakietu świadczeń.

 • Przeprowadź ankiety online lub spotkania fokusowe, aby uzyskać informacje zwrotne od pracowników.

 • Wykorzystaj media społecznościowe do stworzenia forum wymiany opinii i pomysłów na temat benefitów.

5. Używaj narzędzi online do zarządzania komunikacją

 • Istnieje wiele platform online, które mogą pomóc Ci w skutecznym zarządzaniu komunikacją benefitów dla pracowników zdalnych.

 • Narzędzia te umożliwiają tworzenie i dystrybucję materiałów informacyjnych, zbieranie danych zwrotnych od pracowników oraz śledzenie zaangażowania w komunikację.


Skuteczna komunikacja pakietu benefitów dla pracowników zdalnych jest procesem ciągłym. Regularnie aktualizuj materiały informacyjne i dostosowuj komunikację do zmieniających się potrzeb pracowników. Pokażesz też w ten sposób, że cenisz ich czas i wysiłek.

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, co oznacza, że firmy muszą dostosować swoje pakiety świadczeń do potrzeb pracowników zdalnych. Oferowanie tradycyjnych benefitów, takich jak elastyczne godziny pracy czy pakiety zdrowotne, to dobry początek, ale warto zrobić więcej, aby wyróżnić się na rynku pracy i przyciągać najlepsze talenty.


Nowe, innowacyjne benefity w pracy zdalnej, takie jak dofinansowanie do domowego biura, programy mentoringowe i coachingowe czy osobisty concierge, mogą znacząco poprawić komfort życia i pracy zdalnych pracowników.

Pamiętaj, że nie ma uniwersalnego pakietu świadczeń, który byłby idealny dla wszystkich pracowników zdalnych. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie benefitów do specyficznych potrzeb firmy i jej pracowników. Zastanów się nad obecnymi programami oferowanymi pracownikom zdalnym w Twojej firmie. Czy są one dostosowane do ich potrzeb i specyfiki pracy zdalnej? Czy można je udoskonalić, aby zwiększyć satysfakcję i zaangażowanie pracowników?


Inwestowanie w dobrostan swoich pracowników zdalnych to inwestycja w sukces firmy. Oferując atrakcyjne pakiety świadczeń, firmy mogą zbudować silną i lojalną załogę pracowników zdalnych, którzy będą gotowi do osiągania najlepszych wyników.


bottom of page