top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

Motywacja pracownika. Jak sprawdzić, co motywuje Twoich pracowników?

Co motywuje pracownika? W biznesie poruszamy się na wielu płaszczyznach. Trudno jest być ekspertem w każdej dziedzinie i odpowiadać za kilka rzeczy na raz. Zastanówmy się więc przez chwilę, dlaczego ludzie w ogóle pracują? Jako pierwsza odpowiedź, nasuwa się oczywiście chęć zarobku. Okazuje się jednak, że nie do końca. Badania wykazują bowiem, że wysokość pensji znajduje się dopiero na 6 miejscu spośród najważniejszych czynników decydujących o wyborze pracy. Co zatem motywuje pracowników do efektywnego działania najbardziej? Wśród najczęściej wymienianych motywacji do pracy jest pewność zatrudnienia, to czy praca jest interesująca i daje możliwości rozwoju, jak również czy będziemy w tej pracy doceniani. Motywacja pracownika do podejmowania działań jest ważnym czynnikiem w budowaniu firmy. 

Czynniki motywujące pracowników

  1. Dbaj o przejrzystość oczekiwań i działań

Mogłoby wydawać się oczywiste, że zlecając jakieś zadanie pracownikowi, wszystkie instrukcje są dla niego zrozumiałe. Nie zawsze jednak dajemy wolną rękę, co jest po części błędem, ponieważ zabija to wewnętrzną kreatywność pracownika. Załóżmy, że Twój pracownik ma zadanie do wykonania, ale otrzymał tylko ogólne instrukcje i nie wie do końca, jak zrealizować zadanie. Albo nie otrzymał on konkretnych wytycznych, albo nie dałeś mu wolnej ręki. Dla przykładu, dajesz mu bufor w formie określonej kwoty, w której musi się zamknąć i pozwalasz mu wykonać zadanie tak jak uważa. Dopiero powyżej jakiejś granicy, pracownik przychodzi do Ciebie z pytaniem czy jest zgoda na pewne modyfikacje z Twojej strony. Z perspektywy właściciela firmy wiele rzeczy wydaje się oczywistych. Nie jest to jednak tak oczywiste dla każdego pracownika. Komunikacja w zespole jest bardzo ważna i takie działania dają dużą motywację pracownikom. Otrzymują bodziec do działania, kiedy dokładnie wiedzą co do nich należy i jaką mają odpowiedzialność, a posiadanie uprawnień ułatwia podejmowanie działań w obszarze, za który są odpowiedzialni.

  1. Pozwól ludziom “odpocząć” od siebie i od firmy

Co motywuje pracowników? Odpoczynek jest dosyć ważną kwestią. Jeżeli pracujecie w warunkach, gdzie wszyscy przebywają razem w jednym pomieszczeniu, a ciśnienie spowodowane presją ciągle rośnie, motywacja może zacząć spadać. Podczas odpoczynku ludziom często przychodzi do głowy więcej pomysłów i ciekawych rozwiązań. Ważne jest więc, aby Twoi pracownicy mieli takie dni, które poświęcą na odpoczynek. Są to najczęściej wskazywane czynniki motywujące pracowników w sondażach prowadzonych podczas badań rynkowych.   

  1. Doceniaj

Co motywuje pracownika do efektywnego działania? Motywacja rośnie najbardziej, kiedy pracownik jest doceniany w pracy. Dlatego właśnie jest to jedna z najlepszych form uznania jakie możesz okazać wobec pracownika. Oznacza to, że zarówno szef, jak i współpracownicy widzą jego zaangażowanie oraz wkład w wykonywaną pracę. Kiedy pracownik dostaje pozytywne informacje zwrotne na temat tego co zrobił i jak dobrze wykonał zadaną pracę, ma dużo więcej motywacji do wykonywania kolejnych zadań. 

Nie chodzi o to, żeby sam szef chwalił pracownika, ale również cały zespół, z którym współpracuje. Nawet jeśli pracownik się do tego otwarcie nie przyznaje, jest to dla niego ważne kiedy zostanie pozytywnie skomentowany jego wkład, wysiłek i dobrze wykonana praca. Każdy chce się czuć członkiem zespołu, zwłaszcza jeżeli pracuje w grupach, w których współpraca wpływa na realizację wspólnych celów.

  1. Okazjonalne świętowanie

Motywować może również atmosfera w pracy, dlatego jeśli do tej pory nie stosowałeś drobnych nagród w postaci świętowania różnych okazji to zachęcamy do tego.

Warto wykorzystać okazje takie jak urodziny, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny itd. Pozwól sobie i swojemu zespołowi na celebrowanie tych okazji, na przykład w postaci wręczania drobnych upominków. Takie drobne gesty wywołują w zespole hormony szczęścia – endorfin, serotoniny i oksytocyny, które odpowiadają za budowanie więzi w zespole. Każdy chce pracować w zespole, w którym jest przyjazna atmosfera i dobrze się czuje. Motywacja pracowników rośnie, kiedy mają świadomość tego, że miejsce ich pracy jest pełne pozytywnych emocji. 

  1. Świadomość ważności celu

Każda osoba, która wykonuje dane zadanie, jest bardziej zmotywowana do tego, aby się w nie angażować, jeżeli ma świadomość, że to co robi jest ważne. Dlatego, zanim dasz pracownikowi zadanie, zadbaj o to, żeby wyjaśnić mu, dlaczego jego rola w tym zadaniu jest ważna. Zadbaj o przekazanie i wytłumaczenie mu, jak ważne jest to w jakim dziale pracuje, jak ważna jest rola tego działu oraz jak wpływa na działanie całej firmy. Pokaż pracownikowi dlaczego w ogóle ważne jest, aby Wasza firma funkcjonowała, dlaczego ważne jest realizowanie pewnych zadań i jak wpływają one na końcowego odbiorcę. Pokaż mu sens tego co robi nie tylko Twoja firma i jego dział, ale również on sam. Wtedy jego zaangażowanie, motywacja i odpowiedzialność w tym co robi, będzie dużo większa i nie będzie dochodziło do sytuacji, w których nie będzie brał odpowiedzialności za to co ma zrobić.

Ludzie lubią mieć pokazane jasno i klarownie cele, ale również potrzebują mieć jasno zakomunikowane, dlaczego to robicie jako firma i co pozytywnego to daje. Nie tylko pracownikowi, firmie czy szefom, ale globalnie każdemu odbiorcy. Ważne jest przekazanie na co to wpływa pozytywnie i jaki to wszystko ma sens. Motywacja pracowników będzie dużo większa, kiedy jasno określimy ich rolę w firmie.

  1. Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna to jeden z ważniejszych motywatorów w firmie. Należy pamiętać, że pozytywne efekty i większa mobilizacja pracownika jest wtedy, kiedy wie on dlaczego to wszystko robi, a nie na odwrót. Ważne są jasne komunikaty: co on ma zrobić, jak ma to zrobić i dopiero potem po co my w ogóle to robimy jako firma. Przyniesie to dużo bardziej pozytywne efekty i dużo bardziej zmobilizuje osobę, z którą pracujesz w zaangażowanie się do swojego zadania. Poczuje on wtedy większą motywację, do tego aby wykonać powierzone mu zadanie lub wziąć odpowiedzialność za cały projekt.

Co motywuje pracownika do efektywnego działania – podsumowanie:

  1. Skuteczniejsze i tańsze metody motywowania pracowników są związane z docenianiem pracowników oraz budowaniem więzi współpracy w zespole. 

  2. Jasność i klarowność celu, czyli co dokładnie dany pracownik ma zrobić. Wiąże się to z tym, że dajemy mu uprawnienia, a co za tym idzie odpowiedzialność do podejmowania decyzji i reagowania w sytuacji, kiedy one tego wymagają.

  3. Odejście od schematu firm hierarchicznych na rzecz tego, aby struktura w firmach była nieco bardziej płaska oraz aby komunikacja przebiegała na zupełnie innym poziomie.

bottom of page