top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni?

To zupełnie normalne, że pracownicy doświadczają spadku motywacji. W końcu każdy ma lepsze i gorsze dni. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na motywację pracowników jest to, jak często docenia się ich ciężką pracę. Według badań, aż 70% pracowników twierdzi, że motywacja i morale uległyby znacznej poprawie wraz ze wzrostem uznania ze strony menedżerów. Jeśli pracownik wkłada wiele wysiłku w projekt, aby osiągnąć dobre rezultaty, ale jego ciężka praca nie jest doceniana, wydajność pracownika spada. 

Jednym ze sposobów na docenianie pracowników jest przyznawanie nagród. Jednak obok samej nagrody dla pracownika bardzo istotne jest również jej odpowiednie uzasadnienie. Ważne jest bowiem, aby każdy z Twoich pracowników wiedział za co otrzymał nagrodę i w jaki sposób przykłada się do rozwoju firmy. Pamiętaj więc, aby być bardzo konkretnym w swoich pochwałach.

Posiadanie szczęśliwych pracowników to przewaga konkurencyjna. Badania pokazują, że szczęście zwiększa produktywność firmy o 31%, a sprzedaż o 37%. Nagradzanie pracowników za ich ciężką pracę jest dobrym czynnikiem motywacyjnym. Istnieje kilka sposobów nagradzania, a każdy z nich ma inną siłę motywującą.

Jaką rolę pełni uzasadnienie nagrody dla pracownika?

Umotywowanie wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika jest ważnym czynnikiem dla obu stron – zarówno dla Ciebie, jako osoby zarządzającej, jak i dla Twojego pracownika. Uzasadnienie nagrody powinno zawierać konkretny powód, dla którego została ona przyznana. Należy pamiętać o tym, że uzasadnienie nagrody dla pracownika ma duży wpływ na jego motywację. Działa to na zasadzie wykonywania przez pracownika określonych działań z dużo większą chęcią, spowodowaną motywacją w postaci nagrody. Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika przykładowo można przygotować w formie pisemnej. Wzór dostępny jest na wielu stronach internetowych.

Warto pamiętać też o tym, że przyznanie nagrody jest uznaniowe i zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Uznaniowość w udzielaniu nagrody jest ograniczona przez ogólne zasady Kodeksu pracy, takie jak obowiązek równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników.

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika

Przyznanie nagrody powinno nastąpić w formie pisemnej, nie jest to jednak wymogiem. Wyróżnienie przyznane pracownikowi ustnie będzie również wiążące. Problematyczne jednak może być w tym zakresie udowodnienie przez pracownika, że taką nagrodę otrzymał. Ustalenie w przepisach wewnątrzzakładowych, że przyznanie nagrody następuje w formie pisemnego zawiadomienia, pozwala pracodawcy uniknąć ewentualnych kwestii spornych, czy nagroda została przyznana i tym samym, czy pracownik ma prawo domagać się spełnienia określonego świadczenia przez pracodawcę.

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika przykładowo powinno zawierać omówienie osiągnięć pracownika oraz różnicowanie wysokości nagród w celu zwiększenia waloru motywacyjnego. W przypadku nagród okresowych należy uwzględniać również odniesienie do oceny bieżącej pracownika.  

Nagroda dla pracownika przykłady

Nagroda dla pracownika uzasadnienie znajduje, w zależności od firmy, w wewnętrznym kodeksie firmy, który zostaje ustalony już wewnątrz zakładu pracy. Zapewnianie mniejszych, bardziej regularnych nagród to świetny sposób na konsekwentne zwiększanie motywacji w firmie.

  1. Coraz więcej firm decyduje się na mniej szablonowe nagradzanie pracowników. Dla przykładu, miłą niespodzianką może okazać się zamówienie pizzy dla wszystkich pracowników, aby uczcić sukces w firmie. 

  2. Spraw, aby pracownicy poczuli się wyjątkowo w dniu urodzin. Możesz podarować drobny upominek i złożyć życzenia osobiście.

  3. Daj swoim pracownikom możliwość pracy nad specjalnymi projektami wykraczającymi poza ich zwykłe obowiązki. Pozwoli im to rozwijać się, a także pokaże Twoją wiarę w ich umiejętności wykonywania dobrej pracy.

  4. Kiedy zauważysz, że pracownicy dobrze wykonują swoje obowiązki, podaruj im kartę podarunkową w ramach zachęty do dalszego działania. Możesz także wręczyć bilety na wydarzenie sportowe lub artystyczne. Wiele inspirujących pomysłów na prezent w formie vouchera, znajdziesz na stronie Prezentmarzeń.

Należy pamiętać, aby przyznawane przez pracodawcę nagrody miały charakter faktycznie motywacyjny i przydzielane były za rzeczywiste osiągnięcia pracowników.

Dosyć częstym błędem jest mylenie pojęcia nagroda i premia. Premia to składnik wynagrodzenia, który może posiadać stały bądź zmienny charakter, a nagroda jest świadczeniem uznaniowym i zależy od woli pracodawcy.

Roczne premie to powszechny sposób, w jaki wielu pracodawców nagradza pracowników za ich ciężką pracę. Niestety, często nie zapewniają motywacji, do której zostały zaprojektowane. Roczna premia postrzegana jest jako rutyna, co może nawet zaszkodzić motywacji w miejscu pracy.

Pamiętaj: Uznanie sprawia, że ​​ludzie czują się naprawdę dobrze i chętniej wykonują swoje obowiązki. Nie zapomnij także o umotywowaniu wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika, aby wiedział za co ją otrzymuje.

bottom of page