top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

Prezent dla pracownika – czym się kierować przy wyborze i jak rozliczyć?

Jubileusze firmowe, konkursy sprzedażowe, upominki świąteczne czy pożegnanie emerytów – każda z tych okazji wiąże się z celebracją, na którą warto przygotować upominki. Prezent w tych sytuacjach ma znaczenie wielowymiarowe: nie tylko stanowi element dobrych obyczajów społecznych, ale także wyraża wdzięczność za współpracę i stanowi motywację do dalszego wysiłku. To także forma budowania kultury organizacyjnej, dzięki czemu możliwe jest podtrzymanie wspólnych idei oraz wizji rozwoju firmy.

Pomysł na prezent dla pracowników – czy warto wręczać upominki?

Większość zakładów pracy można przypisać do dwóch kategorii: takich, które kojarzone są z przykrym obowiązkiem pracy od 8:00 do 16:00 oraz takich, gdzie zatrudnienie wiąże się z satysfakcją i spełnieniem zawodowym. Oczywiste jest, że pracownicy zdecydowanie chętniej zatrudnią się w drugim typie przedsiębiorstwa, a ich wydajność i chęć do działania będzie o wiele wyższa. Zadowolenie i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków to z kolei szansa na maksymalizację przychodów i zysków. Prowadząc własną firmę, należy poczynić szereg kroków, aby stworzyć warunki sprzyjające satysfakcji pracowniczej. Jednym z takich działań jest wręczanie upominków adekwatnych do okazji oraz do rangi wydarzenia.

Fakt wręczania upominków niesie za sobą szereg korzyści, spośród których warto zwrócić uwagę na pięć najważniejszych benefitów:

  1. Wyraźne docenienie sukcesów – tym gestem pokazujemy, że sukces całej firmy jest owocem pracy danej osoby;

  2. Zmniejszenie rotacyjności – pracownicy nie będą chcieli odejść z firmy, która regularnie wynagradza ich wysiłek;

  3. Budowanie kultury organizacyjnej – podarunek to synonim słowa “dziękuję”, które zacieśnia więzi wewnątrz firmy;

  4. Większa satysfakcja pracowników – dzięki docenieniu wzrasta poziom zadowolenia, co z kolei daje wielowektorowe korzyści;

  5. Czynnik wzmacniający motywację – upominek wręczany w podziękowaniu za trud pracy stymuluje pracownika do dalszego działania;

Pomysły na prezent dla pracowników bywają różne – od kubków firmowych i długopisów z wygrawerowanym logo przez ekskluzywne wycieczki w egzotyczne miejsca. Czy są to jednak trafione upominki? Okazuje się, że nie: pierwszy typ podarków kojarzony jest z wymuszoną formą wdzięczności, która dodatkowo okraszona jest nachalną reklamą zakładu pracy. Drugi rodzaj upominków budzi z kolei wątpliwości natury ekonomicznej oraz obiekcje co do równego traktowania zatrudnionych, które przecież jest sztandarowym claimem przedsiębiorstw XXI wieku. Co kupić na prezent dla pracownika, by cała forma nie przyjęła karykatury lub dyskryminacji finansowej?

Co kupić na prezent dla pracowników?

Wiele osób odpowiedzialnych za to zadanie postanawia rozwiązać sprawę za pomocą jednorazowego zastrzyku gotówki lub premii świątecznej. Teoretycznie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie, jednak po pewnym czasie pracownicy przywykną do takiego stanu rzeczy i potraktują benefity finansowe jako oblig pracodawcy. Prezent traci wówczas nie tylko walor nieobowiązkowego gestu, ale także wartość motywacyjną i poczucie docenienia. Pojawia się zatem pytanie: co na prezent dla pracowników wybrać? Poniżej kilka przykładów i naszych pomysłów, które z pewnością się sprawdzą.

Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc

Okres świąteczny kojarzy się z rodzinnymi chwilami, odpoczynkiem od aktywności zawodowej i chwilą przerwy od codziennych obowiązków. To czas, kiedy na chwilę zapominamy o goniących terminach i odpoczywamy po wigilijnym lub wielkanocnym przejedzeniu. Przedłużeniem tegoż odpoczynku może być zabieg relaksacyjny w centrum odnowy biologicznej lub masaż w gabinecie fizjoterapeutycznym. Pierwszy z prezentów warto podarować pracownikom narzekającym na zmęczenie, drugi – osobom cierpiącym na dolegliwości bólowe. Jeśli nie wiemy, który pomysł sprawdzi się lepiej, to najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie voucher pre-paid do centrum SPA. Ciekawym pomysłem wydaje się być również wybór kategorii “Kreatywne”, w których relaks przybierze formę projektowania własnej czekolady czy wizyty w salonie wirtualnej rzeczywistości.

Konkursy sprzedażowe i nagrody uznaniowe

Niemal każdy dział sprzedaży ma swoje okresowe konkursy, które działają dwojako: pracownicy otrzymują dodatkową motywację do wytężonych starań, a pracodawca może poprawić swój wynik finansowy poprzez pozyskanie nowych klientów. Regularność takich wydarzeń determinuje rozmiar nagrody: im trudniejsze, dłużej trwające lub rzadziej występujące wyzwanie, tym bardziej wartościowa nagroda. Wiele firm organizuje tzw. wakacyjne dopalenia, czyli konkursy sprzedażowe odbywające się od maja do sierpnia, w których nagrodą jest kilkudniowy wyjazd wypoczynkowy lub opłacony pakiet pobytowy. Przy konkursach mniejszych rangą warto zastosować mniejsze, acz niecodzienne motywatory, takie jak możliwość przejażdżki luksusowym samochodem, skok na bungee, voucher do prestiżowej restauracji czy lekcja nurkowania.

Pożegnanie emerytów i jubileusz pracowników z wieloletnim stażem

Duża rotacyjność, ambicje młodego pokolenia i zmieniające się potrzeby sprawiają, że bardzo trudno znaleźć oddanych i lojalnych pracowników z kilkunastoletnim stażem w jednym przedsiębiorstwie. Tym bardziej więc powinno się doceniać takie osoby, które zdecydują się pozostać częścią naszego biznesu przez wiele lat, wliczając w to moment przejścia na upragnioną emeryturę. Doceniając długoletniego pracownika, warto podarować uniwersalny, aczkolwiek wartościowy prezent. Do takich z pewnością zaliczą się tzw. city break’i, czyli kilkudniowe wycieczki z towarzyszącą im główną akcją. Wybór trzydniowego pobytu w hotelu o podwyższonym standardzie z wyjątkową kolacją lub pakietem SPA będzie z pewnością miłą pamiątką tak dla emerytów, jak i pracownika obchodzącego jubileusz.

Jubileusze firmowe i ważne uroczystości

Każde przedsiębiorstwo opiera część swojej tożsamości na jubileuszach firmowych, takich jak rocznica powstania, podpisanie lukratywnego kontraktu czy ponadprzeciętne zyski. Dzięki wspólnej celebracji umacnia się poczucie wspólnego działania, a chwile te warto wykorzystać na imprezy działowe lub wypady integracyjne. Warto zatem przygotować rozrywkę dla każdego z działów, aby pracownicy mogli w gronie znanych sobie osób cieszyć się z sukcesów firmy. Przykłady? Wspólne wyjście na laser tag, bubble football, paintball czy gokarty. Możliwe jest także podarowanie karty przedpłaconej do restauracji na wspólną kolację firmową lub do pubu, aby wyjście przybrało charakter nieformalny. Jeśli dział jest niezwykle rozbudowany, warto pomyśleć o indywidualnej imprezie firmowej, np. wynajmie samochodów sportowych wraz z wstępem na tor czy zarezerwowanie hali do laser tagu na wyłączność.

Prezenty w działalności biznesowej – podatki i rozliczenia

Ostatnią kwestią, którą należy rozważyć przy zakupie prezentów, jest sposób ich rozliczania i ujęcia w układzie kosztowym przedsiębiorstwa. Jeśli koszty zostały poniesione ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wówczas przedsiębiorca nie rozlicza faktury w ramach prowadzonej działalności. Następną kwestią jest rozważenie kwestii VAT – jeśli podatnik zwolniony jest z tego podatku, wówczas księguje się je w kwocie brutto. Zdarzają się też takie sytuacje, w których prezenty będą wliczone w poczet przychodu pracownika. Jest to o tyle ważna informacja, że od takich upominków również należy naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Wyjątkiem – jak w poprzednim przypadku – jest finansowanie zakupu z ZFŚS. 

Istotną kwestią jest także interpretacja zdarzenia wręczenia prezentu w kwestiach podatkowo-finansowych. Aby rozjaśnić niniejszą kwestię, odwołajmy się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku oznaczonego sygnaturą K 7/13. Zgodnie z uzasadnieniem TK, upominki dla pracownika nie zawsze będą stanowiły przychód. By dane świadczenie zostało uznane za przychód, muszą zaistnieć następujące przesłanki:

  1. Pracownik otrzymuje świadczenie za swoją zgodą;

  2. Pracownik otrzymuje świadczenie w swoim interesie (wzbogaca się za swoją wykonaną pracę);

  3. Pracownik otrzymuje korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, który wobec niezaistnienia zdarzenia musiałby ponieść.

Jeśli więc wręczamy pracownikom voucher na jazdę sportowym samochodem czy fundujemy zabieg w gabinecie SPA, nie dochodzi do sytuacji, w której pracownikowi naliczony zostanie przychód. Uzasadnić to można faktem, iż nie sposób przypuszczać, że otrzymanie ekwiwalentu gotówkowego skutkowałoby wydatkowaniem na ten sam zakup lub wydatek o podobnym charakterze. 

bottom of page