top of page
 • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Skuteczne motywowanie pracowników. Jakie są narzędzia i metody motywowania pracowników?

Każdy przełożony chce, aby jego zespół osiągał jak najlepsze wyniki. Ten, kto prowadzi swój biznes, marzy o tym, aby budować silną przewagę konkurencyjną. Sukces firmy jest możliwy, jeśli pracownicy są odpowiednio zmotywowani. Odpowiednia motywacja sprawi, że Twoi pracownicy będą chętniej przychodzić do pracy, co przełoży się na ich wydajność. Jakich narzędzi i metod użyć, aby wzbudzić i utrzymać zaangażowanie pracowników? Sprawdź i zwiększ motywację swoich pracowników.

Co to jest motywowanie pracowników i na czym polega?

Aby wykonywanie obowiązków służbowych nie było koniecznością i przykrym obowiązkiem, należy do nich odpowiednio zachęcić pracowników. Tym właśnie jest motywowanie. W ujęciu bardziej szczegółowym motywowanie polega na podjęciu szeregu działań, które będą zmierzały do tego, by pracownik swoim działaniem przyczynił się do osiągnięcia stawianych mu celów i tym samym przyczyniał się do realizacji strategii firmy. 

Jeśli poznasz potrzeby swoich pracowników, będziesz mógł skutecznie rozpoznawać bodźce, na które będą wrażliwi. Wiedza ta pozwoli z kolei dobrać właściwe motywatory, a następnie tworzyć i dobierać optymalne narzędzia, techniki, a w dłuższej perspektywie metody motywowania, które będą pobudzały pracowników i przyczynią się do efektywnego funkcjonowania całego systemu motywowania Twojej firmy. Odpowiednio skonstruowane narzędzia zwiększają szanse na wykształcenie u pracowników pożądanych postaw, które ukształtują właściwy stosunek do pracy, relacje i wyzwolą skłonność do podejmowania ryzyka oraz ambitnych i trudnych zadań. Kluczem motywowania jest dobór odpowiednich narzędzi w oparciu o potrzeby pracowników. Dowiedz się, jakie są narzędzia i formy wpływania na pracowników, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać firmą.

Jakie są narzędzia i formy motywowania pracowników?

Motywowanie pracowników może odbywać się poprzez manipulację różnymi środkami. Dwie główne formy motywowania pracowników to motywowanie finansowe i pozafinansowe. Poziom finansów decyduje o możliwości nabywania pożądanych dóbr, które służą zaspokajaniu różnych potrzeb. Co więcej, motywowanie powinno rozpocząć się już na etapie wdrażania. Precyzyjne określenie celów, ścieżki kariery czy możliwości rozwoju to ważne informacje, których nie powinno się pomijać. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się szkoleniami wprowadzającymi, czyli onboardingiem. Polskie Forum HR w swoim badaniu wykazało, że ponad 80% firm w 2019 roku korzystała z tego typu szkoleń. Oddziaływanie form finansowych polega na ukierunkowaniu na czynniki, od których zależy poziom wynagrodzenia. 

Wśród finansowych narzędzi motywacyjnych (płacowych i pozapłacowych) wyróżnia się, m.in.:

 1. premie,

 2. dodatki fakultatywne,

 3. nagrody okolicznościowe,

 4. odprawy,

 5. programy oszczędnościowe i emerytalne,

 6. świadczenia socjalno-bytowe,

 7. systemy kafeteryjne.

Pozafinansowe instrumenty motywowania dopełniają płacowe formy motywowania. W całym systemie motywowania środki pozafinansowe odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ oprócz pełnienia funkcji czysto motywacyjnej, przyczyniają się do rozwoju pracowników. Raport Benefity w oczach pracowników 2020 (Sedlak&Sed) ukazał, że dostęp do atrakcyjnych benefitów dla 82% ankietowanych ma znaczące znaczenie przy wyborze pracy. 

Do najważniejszych narzędzi motywowania pozafinansowego zaś zalicza się:

 1. awanse,

 2. benefity,

 3. doskonalenie zawodowe – kursy i szkolenia,

 4. prestiż związany z pełnioną funkcją lub obejmowanym stanowiskiem,

 5. propagowanie pożądanych postaw i wzorców zachowań,

 6. system pochwał,

 7. partycypacja w zarządzaniu.

Wcześniej wspomniane badanie wskazało najważniejsze motywaroty dla pracowników. Oprócz dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie, duże znaczenie mają elastyczny czas pracy i projekty z zakresu well‑being. Te ostatnie dotyczą zdrowia pracowników – pracy z ciałem, żywienia i psychologii. Skutecznym rozwiązaniem jest proponowanie pracownikom voucherów do strefy wellness, karnetów na siłownię czy zajęcia sportowe. Na popularności zyskują także oryginalne benefity dla pracowników, jak sporty ekstremalne, np. skok ze spadochronem, lot szybowcem czy szybka jazda luksusowymi autami. Proponując wymienione narzędzia motywacyjne swoim pracownikom, pamiętaj, aby dać im możliwość indywidualnego wyboru. W końcu każdy ma inne potrzeby i preferencje.

Badanie Global Human Capital Trends 2020 pokazało, że 95% ankietowanych w Polsce odczuwa potrzebę przynależności, którą można realizować poprzez partycypację w zarządzaniu. Ma ona motywujący wpływ na wyniki osiągane przez całą firmę. Oznacza to, że motywowanie pozafinansowe odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu więzi między pracownikiem a pracodawcą.

Sposoby motywowania pracowników bez wydawania pieniędzy

Zastanawiasz się, jak motywować pracowników zespołu, gdy firma ma pewne problemy finansowe lub zwyczajnie brak Ci środków na dodatkowe świadczenia? Rolą pracodawcy jest stworzenie odpowiednich warunków pracy. Szczególnie takich, które sprawią, że pracownik nie będzie szukał wakatu u konkurencji. Jeśli dopiero rozwijasz swój biznes i zatrudniłeś nowych pracowników, zadbaj o to, aby przedstawić im perspektywy rozwoju i umiejętności, które nabędą dzięki współpracy z Tobą. A jak motywować tych, którzy już dla Ciebie pracują? Przede wszystkim doceniaj ich wkład i wysiłek. Nie przypisuj sobie ich zasług. Motywujące działania to te, które podkreślą, że to pracownicy przyczyniają się do rozwoju i sukcesu firmy. Kolejnym sposobem na motywowanie pracowników jest powierzanie im odpowiedzialnych projektów i zadań, na przykład o charakterze poufnym. Dzięki temu nie będziesz musiał poszukiwać nowych osób do swojego zespołu. Nowe osoby to kolejny wydatek w postaci pensji, a w przypadku rozszerzenia zakresu zadań pracownika wystarczy podwyżka lub inne dodatkowe świadczenie. Środki, które chciałeś przeznaczyć na kolejny wakat będziesz mógł w pewnej części zatrzymać w firmie, a część przeznaczyć na obecnego pracownika. To jeden ze sposobów, który pozwoli Ci zaoszczędzić.

Pamiętaj, że nawet jeśli Twoja firma ma chwilowy kryzys, nie ukrywaj tego przed pracownikami. Zdaniem dr. Mellibrudy, wynagrodzenie, które jest niezgodne z oczekiwaniami, zwykle wywołuje u pracownika napięcie, a nawet bunt. Jednak jeśli przedstawisz mu obecną sytuację i pokażesz realną, obiecującą wizję przyszłości to kwestia finansowa zejdzie na dalszy plan. Te działania sprawdzają się szczególnie w przypadku osób dłużej pracujących w danym miejscu. Pracownik poczuje się ważny i potrzebny, co zmotywuje go do działania, a Ty nie stracisz pracownika i nie wpędzisz się w spiralę zadłużeń. 

Skuteczne metody i działania motywujące pracowników

Uczeni z Wydziału Ekonomii University of Warwick w swoich badaniach wykazali, że pracownicy są bardziej wydajni i efektywni wtedy, kiedy są naprawdę szczęśliwi i towarzyszy im dobre samopoczucie. Jeśli chcesz, aby Twoje metody były skuteczne, zadbaj o kondycję psychiczną swoich pracowników. W jaki sposób?

Doceniaj i chwal swoich pracowników

Nadzorując pracę podwładnych pozwalaj sobie na pochwały nie tylko po zakończonym zadaniu. Badanie Gallupa pokazało, że 69% pracowników wykonywałoby swoje obowiązki bardziej wydajnie, jeśli czuliby się docenieni. Jeśli pokazujesz zaangażowanie i zwrócisz uwagę na postępy, pracownicy poczują się ważni. Warto także stosować pochwały na forum pozostałych pracowników.

Motywuj poprzez cele

Metoda motywowania pracowników poprzez cele polega na określeniu przez kierownika ścieżki dążenia do określonych wyników. Podczas formułowania założeń stosuj regułę SMART. To akronim pięciu angielskich słów, które stanowią zasady pomocne w trakcie ich formułowania.

 1. Specific – konkretne definiowanie celów,

 2. Measurable – cel musi być mierzalny, czyli można zbadać jego wynik, 

 3. Achievable – cele dopasowane do pracowników, możliwe do zrealizowania,

 4. Rational – racjonalne, logiczne i przemyślane cele, 

 5. Trackable – można śledzić poszczególne etapy realizacji celu. 

Motywowanie przez cele angażuje wszystkich pracowników na czele z kierownikiem. Dzięki temu oprócz realizacji poszczególnych zadań, zwiększa się integracja zespołu.

Informacja zwrotna to Twój must have

Dobra komunikacja i umiejętność przekazywania informacji zwrotnej to podstawy prawidłowo funkcjonującego systemu motywacyjnego w firmie. Może Ci się wydawać, że jako kierownik nie masz z tym problemu, jednak warto pamiętać, aby upewnić się, czy pracownik na pewno wszystko zrozumiał lub czy ma jakieś pytania. Badanie Zengera i Folkmana potwierdziło zasadność stosowania feedbacku. Wśród ankietowanych 92% uznało, że feedback – zwłaszcza ten, który pokazuje błędy, motywuje ich do lepszej efektywności.

Rozmawiaj z pracownikami

Nawet krótka rozmowa z pracownikiem potrafi sprawić, że będzie czuł się indywidualnie traktowany. W zależności od tego, jaka jest specyfika Twojej firmy czy jej wielkość, postaraj się znaleźć choć chwilę dla swoich pracowników. Jeśli bezpośrednia rozmowa jest trudna do zrealizowania, zadbaj o to, by w Twojej firmie był używany wewnętrzny komunikator. Rozmowa na temat wykonywanego zadania, zmian zachodzących w firmie czy nawet jego samopoczucia wpłyną nie tylko na wzrost motywacji, ale także na poczucie lojalności. Dzięki rozmowom stworzysz efektywny system motywacyjny i będziesz umiał dobrać odpowiednie narzędzia i metody motywowania pracowników.

Jak motywować pracowników w małej firmie? Poznaj skuteczne porady na zwiększenie efektywności zespołu

Prowadząc mały biznes należy liczyć się z tym, że poziom narzędzi motywowania pracowników może odbiegać od tych, które posiadają duże korporacje. Giganci często prześcigają się w swoich propozycjach wysokich wynagrodzeń czy benefitów. Tutaj rodzi się pytanie: jak motywować ludzi, którzy decydują się na pracę w małej firmie? Jakie inne narzędzia niż płaca wybrać, aby zespół pracował efektywnie? Śmiało możesz zastosować wybrane narzędzia i metody, które zaprezentowaliśmy wcześniej, jednak oprócz nich, jest jeszcze kilka niestandardowych propozycji, które warto wypróbować.

Zadbaj o potrzeby fizjologiczne pracowników

Wypoczęty pracownik będzie bardziej efektywny. Oczywiście dodatkowy płatny urlop to spore obciążenie dla firmy, jednak jest inne rozwiązanie. Wprowadź do systemu pracy krótkie przerwy. Zwiększ dotychczasowy ich czas lub ilość. Jeśli specyfika pracy pozwala, aby czas przerw był elastycznie dobierany przez pracowników, skorzystaj z tego. 

Jedna z polskich firm brokerskich toleruje spóźnienia, wydłużenie czasu na posiłek, czy nawet wcześniejsze wyjście z pracy, aby załatwić sprawy osobiste, bez konieczności odpracowywania. Warunkiem jest rzetelne wykonanie określonych zadań na czas. Jaki jest tego efekt? Efektywni i zmotywowani pracownicy, którzy cieszą się długim stażem pracy.

Wybierz alternatywne formy integracji

Niektóre korporacje proponują swoim pracownikom bezpłatne wyjazdy do zagranicznych kurortów. Jednak okazuje się, że często lepsze efekty przynoszą wspólne wyprawy na łono natury lub wyjścia, podczas których pracownicy mogą spędzić czas w sposób kreatywny. Zaproponuj od czasu do czasu swoim pracownikom wspólne wyjście, najlepiej żeby to oni mogli podjąć decyzję, dokąd się wybierzecie. W Seulu praktykuje się wspólne wyjścia pracowników mniejszych firm do sauny nocnej. Takie wyjścia nie tylko ich integrują, ale także wpływają korzystnie na ich zdrowie, dzięki czemu zmniejsza się absencja w pracy. Idąc tym tropem, w naszym kraju sprawdzą się takie atrakcje jak seans w grocie solnej, paintball czy spływ kajakowy. 

Stwórz system sugestii pracowniczych

Nawet w małych firmach warto włączać pracowników w proces współzarządzania. Skutecznym sposobem, który pozytywnie wpłynie na zaangażowanie pracowników jest system sugestii pracowniczych. Prekursorem takiego pomysłu był Eastman Kodak, który już w 1989 roku ustanowił pierwszy taki system. Pozwól pracownikom zgłaszać swoje pomysły na udoskonalenie pewnych obszarów. Zyskasz zadowolonych pracowników i nowe rozwiązania przy niższych kosztach.

bottom of page