top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

Trzy typowe, wielopokoleniowe problemy w miejscu pracy. Jak sobie z nimi poradzić?

74% specjalistów HR twierdzi, że największym trendem kształtującym świat rekrutacyjny jest obecnie wzrost liczby pracowników wielopokoleniowych (Linkedind 2020 – Global Talent Trends). Pracownicy pierwszej generacji Z wchodzą na rynek pracy, a ponad 20% Baby Boomersów przeżywa wiek emerytalny. A pomiędzy nimi na rynku pracy jest pokolenie X i milenialsi co powoduje, że wiele firm obecnie zatrudnia pracowników z czterech pokoleń.

Zarządzanie wielopokoleniową siłą roboczą wymaga elastycznej komunikacji, tolerancji dla różnych stylów pracy i szacunku dla różnych perspektyw.

Aby pomóc Wam zrozumieć różne umiejętności i strategie, oto trzy najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem wielopokoleniową siłą roboczą i sposoby ich rozwiązywania.

1. Negatywne stereotypy

Niestety w miejscu pracy panuje wiele stereotypów. Czy któryś z nich brzmi znajomo?

  1. Baby Boomers nie wiedzą, jak korzystać z nowoczesnych technologii.

  2. Pracownicy pokolenia X chcą po prostu iść do przodu.

  3. Millenialsi mają przywileje.

  4. Pracownicy pokolenia Z nie mają umiejętności interpersonalnych.

Być może słyszeliście, jak pracownicy wyrażają te poglądy lub sami o nich pomyśleliście. Prawda jest taka: stereotypy pokoleniowe nie sprzyjają przyjemnemu, produktywnemu środowisku pracy. Są spowodowane brakiem zrozumienia innych pokoleń i często prowadzą do braku szacunku.

Możesz pomóc swoim pracownikom przezwyciężyć stereotypy pokoleniowe, zachęcając do współpracy członków zespołu różnych pokoleń przy projektach. Daje to możliwość poznania się jako jednostki, dzięki czemu mogą nauczyć się doceniać swoją wiedzę i umiejętności.

2. Różne style pracy

Może istnieć znacząca różnica między tym, w jaki sposób różne pokolenia wolą pracować. Baby Boomers przyzwyczajeni są do długich dni pracy w biurze, podczas gdy pracownicy pokolenia Y i Z zazwyczaj wolą elastyczne godziny i pracę zdalną . Jednocześnie starsi pracownicy często chętniej podejmują się zadania lub projektu i nim zarządzają, podczas gdy młodsi pracownicy wolą pracę w grupie i codzienny feedback.

Kusząca jest próba wpajania każdemu takich samych nawyków, jednak może to przynieść odwrotny skutek. Shannon Gausepohl w swoim artykule z Business News Daily, mówi, że najlepiej pozwolić pracownikom pracować zgodnie z własnymi preferencjami.

Osoby mają większą motywację do osiągania dobrych wyników, gdy mają pewien stopień autonomii w zakresie sposobu pracy. Gdy członkowie zespołu o różnych stylach pracy muszą współpracować przy projekcie, ułatw spotkanie, aby ustalić styl pracy, który będzie akceptowalny dla wszystkich zaangażowanych osób. Oto kilka opcji:

  1. Cykliczne spotkania z uzgodnioną częstotliwością i porządkiem obrad

  2. Korzystanie z oprogramowania do współpracy, takiego jak tablice, wewnętrzne systemy przesyłania wiadomości lub inne narzędzia do zarządzania projektami

  3. Regularne raporty i aktualizacje wewnątrz zespołu

3. Problemy z komunikacją

Wiele firm wprowadza oprogramowania dla przedsiębiorstw z systemami przesyłania wiadomości dla menedżerów i członków ich zespołów. Mimo, że wiadomości są normalną metodą komunikacji dla młodszych pracowników, niektórzy ze starszego pokolenia wolą wiadomości e-mail lub połączenia telefoniczne.

Będąc menadżerem najlepiej komunikować się z pracownikami, korzystając z preferowanego przez nich medium. Jeśli chodzi o komunikację między członkami zespołu (chyba, że istnieje polityka korporacyjna, która wymaga od pracowników korzystania z poczty e-mail lub firmowego systemu przesyłania wiadomości), zachęć ich, aby pytali się nawzajem o preferowaną metodę.

Jeżeli Wasze miejsce pracy ma wiele kanałów komunikacji, warto jasno określić, w jaki sposób należy korzystać z każdego kanału. W ten sposób zmniejszycie ryzyko utraty ważnej wiadomości lub nagranie jej w niewłaściwym miejscu.

Pamiętając o tych wskazówkach, możecie pomóc swoim pracownikom nauczyć się doceniać swoje mocne strony i wkład w zespół, a tym samym budować przyjazną atmosferę i sprzyjającą rozwojowi firmę. Dzięki temu stworzycie miejsce pracy, w którym osoby są cenione na podstawie zasług zawodowych, niezależnie od pokolenia, do którego należą.

bottom of page