top of page
 • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Wdrożenie nowego pracownika. Jak przygotować plan wdrożenia i przeprowadzić proces wdrożenia?

Wprowadzenie nowego pracownika do zespołu to kluczowy moment w życiu każdej organizacji. Poprawnie przeprowadzony proces wdrożenia może znacząco wpłynąć na efektywność i satysfakcję pracownika, a w konsekwencji na sukces firmy. W niniejszym artykule omówimy strategie i porady, które pomogą skrócić okres adaptacji nowego pracownika oraz zapewnić mu komfortowy start w organizacji.

Jak przygotować plan wdrożenia nowego pracownika?

Wprowadzenie nowego pracownika do struktur firmy wymaga starannego przygotowania i zorganizowania procesu wdrożenia. Odpowiednio skonstruowany plan może znacząco wpłynąć na efektywność i komfort nowego pracownika w nowym środowisku. W procesie wdrożenia, istnieje kilka kluczowych elementów, które warto uwzględnić.


Pierwszy z nich obejmuje zapoznanie z firmą i kulturą organizacyjną, czyli przedstawienie historii, misji, wartości oraz celów firmy. Pozwala to pracownikowi lepiej zrozumieć kontekst, w jakim będzie działać.


Kolejny krok obejmuje przedstawienie członków zespołu oraz wyjaśnienie, jaka jest struktura organizacyjna, co ułatwi nowemu pracownikowi nawigację w organizacji. Następnie istotną kwestią jest określenie, jakie szkolenia i programy rozwojowe są dostępne. To pozwoli na szybsze nabycie niezbędnych umiejętności. Wsparcie w nabywaniu niezbędnych umiejętności i kompetencji jest kluczowym aspektem w procesie wdrożenia.


Odpowiednio zaplanowany harmonogram pozwala na skuteczne rozłożenie etapów wdrożenia, co przekłada się na szybszą efektywność i adaptację pracownika. Przygotowanie stanowiska pracy oraz spersonalizowana procedura wdrożenia to kluczowe elementy, które powinny zostać skrupulatnie przeanalizowane i dostosowane do specyfiki pracy w danej organizacji. Plan wdrożenia nowego pracownika jest jak mapy, które pokazują drogę. Starannie opracowany, umożliwia płynne i komfortowe wejście w nowe środowisko pracy.


wdrożenie nowego pracownika

Plan wdrożenia nowego pracownika – przykład ramowego planu

Etap 1: Przywitaj nowego pracownika

 • Powitanie w firmie

 • Przekazanie niezbędnych informacji i materiałów – w tym niezbędnego do pracy sprzętu i dostępów

Etap 2: Zapoznaj z firmą

 • Prezentacja historii i misji organizacji

 • Przedstawienie wartości firmy

Etap 3: Zaprezentuj zespół i strukturę organizacyjną

 • Spotkania z członkami zespołu

 • Omówienie struktury firmy

Etap 4: Szkolenia i rozwój kompetencji

 • Szczegółowe szkolenia w zakresie specyfiki pracy

 • Przypisanie mentorów lub opiekunów

Pamiętaj, że na etapie szkoleń konieczne jest wsparcie nowego pracownika. Zadbaj więc o to, aby jego stanowisko było odpowiednio przygotowane i udostępnij mu wszelkie niezbędne procedury wykonywania poszczególnych zadań.

Przygotowanie stanowiska pracy i procedura wdrożeniowa

Przygotowanie stanowiska pracy to jeden z pierwszych kroków, który pozwala pracownikowi poczuć się komfortowo i gotowym do rozpoczęcia pracy. Upewnij się nawet, że biurko, krzesło i inne potrzebne elementy są dostępne i w odpowiednim stanie. Pracownik powinien mieć też dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi oraz oprogramowania, które są wymagane do wykonywania swoich obowiązków. Po kilku dniach pracy, warto poprosić pracownika o feedback na temat stanowiska i ewentualnych potrzeb dostosowania.

Każde stanowisko może wymagać nieco innej procedury wdrożenia. Dlatego ważne jest, aby tworzyć spersonalizowane plany, które uwzględniają specyfikę obowiązków danego pracownika oraz branży, w której działa firma.

Harmonogram wdrożenia nowo zatrudnionej osoby

Harmonogram wdrożenia to kluczowy element procesu. Odpowiednio zaplanowany harmonogram pozwala na skuteczne rozłożenie etapów wdrożenia, co przekłada się na szybszą efektywność i adaptację pracownika.

Harmonogram wdrożenia nowego pracownika – przykład planu wdrożenia nowego pracownika obejmujący pierwsze 14 dni

Dzień 1-3: Wprowadzenie w firmę

 • Zapoznanie z misją i wartościami

 • Prezentacja zespołu

 • Przyglądanie się pracy innych i sporządzanie notatek

Dzień 4-7: Szkolenia i zapoznanie z procedurami

 • Szczegółowe szkolenia branżowe

 • Przedstawienie procedur wewnętrznych

Dzień 8-14: Pierwsze zadania i wsparcie

 • Przypisanie konkretnych zadań

 • Zapewnienie wsparcia od zespołu

Jeśli masz wstępny zarys harmonogramu, możesz na jego podstawie uzupełnić kartę wdrożenia nowego pracownika.Karta wdrożenia nowego pracownika – dlaczego warto ją przygotować?

Karta wdrożenia to dokument zawierający listę zadań i terminy, które nowy pracownik powinien zrealizować w określonym czasie. Jest niezwykle istotnym narzędziem, niezależnie od tego, czy pracownik zostaje zatrudniony na umowę o pracę czy zlecenia. Procedura wdrożenia nowego pracownika, który przeszedł proces rekrutacji, pozwala na skuteczne zainicjowanie procesu wdrożeniowego i ułatwia nowemu zatrudnionemu szybszą integrację z organizacją. Stanowi ona narzędzie do wdrażania nowych pracowników zgodnie z najlepszymi praktykami.

Karta wdrożenia precyzyjnie określa, jakie zadania należy wykonać na początku pracy oraz jakie obowiązki spoczywają na nowym pracowniku. Dzięki temu proces wdrożenia staje się bardziej klarowny i zorganizowany. Karta pozwala na szybsze zrozumienie struktury organizacyjnej oraz kultury i wartości firmy. Nowa osoba może zapoznać, jakie miejsce zajmuje w organizacji oraz jakie są jej oczekiwania. Uwzględnia ona również konieczność przygotowania stanowiska pracy. To obejmuje zarówno aspekty praktyczne, jak i dostarczenie niezbędnych informacji oraz narzędzi.

Dzięki kartom wdrożenia można upewnić się, że firmowy proces onboardingowy jest prowadzony w sposób efektywny. Pracownik będzie mógł szybko zacząć wykonywać zadania, co przełoży się na szybszą adaptację w nowym środowisku pracy i częścią zespołu. Co więcej, karta wdrożenia zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące struktury organizacyjnej, zadań i obowiązków, a także innych aspektów związanych z pracą w nowym miejscu. To cenne źródło informacji dla nowego pracownika.

Przykład karty wdrożenia

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do firmowej struktury i kultury.

 • Przypisanie mentora.

Dzień 2-5:

 • Szkolenie w zakresie systemów i narzędzi.

Dzień 6-10:

 • Rozpoczęcie pierwszych zadań pod nadzorem mentora.

 • Omówienie oczekiwań i celów.

Dzień 11-14:

 • Samodzielne wykonywanie zadań pod okiem mentora.

 • Wprowadzenie w projekty i zadania długofalowe.

Przygotowanie karty wdrożenia to inwestycja w skuteczny i efektywny proces wdrażania nowych pracowników. Dzięki niej można zapewnić nowemu pracownikowi komfortowy start w organizacji oraz skrócić okres adaptacji, co przekłada się na szybszą i bardziej efektywną pracę.

Proces wdrażania – wsparcie od pierwszego dnia pracy

Wdrożenie pracownika do pracy to kluczowy etap, który determinuje jego początkową integrację z firmą. Po zakończeniu okresu adaptacji, pierwszy dzień pracy nabiera szczególnego znaczenia. Nowa osoba staje się aktywnym członkiem zespołu, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić jej odpowiednie wsparcie już od samego początku.

Na co zwrócić uwagę monitorując postępy i zapewnienie wsparcia w procesie wdrażania nowego pracownika?

 • Rola pracodawcy i działu HR – dział HR odgrywa kluczową rolę w procesie onboardingu. To właśnie tutaj zadba się o to, aby nowy pracownik otrzymał odpowiednie informacje oraz wsparcie na pierwszym etapie.

 • Adaptacja do nowego środowiska pracy – wsparcie w adaptacji do nowego miejsca pracy jest niezwykle istotne. Obejmuje to nie tylko fizyczne aspekty, takie jak przypisanie miejsca pracy czy biurka, ale również zapewnienie niezbędnych narzędzi oraz materiałów.

 • Zapewnienie feedbacku – regularny feedback na temat postępów pracownika to kluczowy element w procesie wdrażania. Daje to możliwość skorygowania ewentualnych błędów oraz zacieśnienia współpracy.

 • Integracja – kluczowym celem jest uczynienie nowego pracownika aktywnym członkiem zespołu. To obejmuje zarówno współpracę z członkami zespołu, jak i zrozumienie struktury organizacyjnej firmy.

 • Wsparcie w rozwoju kompetencji – zadbaj o to, żeby nowy pracownik miał dostęp do szkoleń oraz programów rozwojowych, które pomogą mu w efektywnym wykonywaniu obowiązków.

 • Utworzenie mechanizmów sprawdzających efektywność procesu wdrażania – ankiety, spotkania kontrolne oraz okresowe oceny postępów są niezwykle ważne w monitorowaniu efektywności procesu.

 • Eliminowanie stresujących momentów – wsparcie w przezwyciężeniu stresujących sytuacji oraz dostarczanie narzędzi i wskazówek na temat postępowania w trudnych momentach są kluczowe dla komfortowego wdrożenia nowego pracownika.

Wdrażanie nowego pracownika to nie tylko formalny akt, ale również szereg działań, które mają na celu skuteczną i efektywną adaptację nowego członka zespołu. Zapewnienie wsparcia od pierwszego dnia pracy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całego procesu wdrażania.Wdrażanie pracowników na odległość

Wdrażanie pracowników zdalnych staje się coraz bardziej powszechne w erze cyfrowej. Dlatego istotne jest, aby firma posiadała strategię, która umożliwi skuteczne wdrożenie na odległość.

Platformy do komunikacji i współpracy takie jak Slack, Zoom czy Microsoft Teams, które umożliwiają płynną komunikację i współpracę, zdecydowanie usprawnią porozumiewanie się i kontrolę nad zadaniami. Natomiast dostęp do platform edukacyjnych oferujących kursy i szkolenia online, pozwoli na zdobycie niezbędnych umiejętności i rozszerzanie kompetencji w dowolnym czasie.

Ważną kwestią są także wirtualne spotkania integracyjne. Ich organizacja pozwala na budowanie więzi i integrację zespołu, nawet na odległość. Dobrą praktyką będzie też uzupełnienie ich o okresowe spotkania w ustalonym miejscu.

Jak skrócić okres adaptacji?

Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że proces wdrażania nowego pracownika ma ogromne znaczenie dla sukcesu firmy. Stosując opisane strategie i porady, można skrócić okres adaptacji, zapewniając nowym pracownikom komfortowy start w organizacji. Dzięki odpowiednio przygotowanemu planowi wdrożenia, spersonalizowanej procedurze oraz skutecznemu wsparciu, firma może cieszyć się szybszą i bardziej efektywną formą integracji nowego pracownika.

Współpraca z EXP-ONBOARDING stanowi klucz do skrócenia okresu adaptacji nowego pracownika. To innowacyjne rozwiązanie, wypracowane przy udziale naszych klientów, stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania, przed którymi stoją organizacje oraz działy HR. Wykorzystaj nasz potencjał, aby pomóc pracownikom w osiąganiu celów w bardziej efektywny sposób. Oferujemy szeroki wachlarz aktywności, takich jak jazda off road, wyjścia na strzelnicę, gokarty, obiady w restauracjach oraz ciekawe kursy i szkolenia, które dostosowujemy do zainteresowań pracowników.

bottom of page