top of page
  • Zdjęcie autoraAleksandra Rębisz

Atmosfera w pracy i jej wpływ na funkcjonowanie firmy. Czy może przesądzić o sukcesie na rynku?

Sukces firmy na rynku zależy od wielu czynników. Wpływa na niego między innymi wielkość kapitału, jakim firma dysponuje, rozwiązania technologiczne, jakie wykorzystuje, czy sposób zarządzania przez nią praktykowany. Można jednak twierdzić, że najważniejszym czynnikiem przesądzającym o sukcesie firmy jest kapitał ludzki. To właśnie od pracowników zależy poziom wykorzystania pozostałych czynników. Bez pracowników firma nie tworzyłaby produktów, nie oferowałaby usług, nie mogłaby ich reklamować. Nie mogłaby kontrolować rynków zbytu czy wprowadzać nowych rozwiązań technicznych. Sam pomysł na biznes nie jest wystarczający - bez pracowników nie stanie się on rzeczywistością. Kluczem do sukcesu firmy jest więc odpowiednie zarządzanie kadrami. Jedną z najważniejszych kwestii w ramach niego jest dbanie, by atmosfera w miejscu pracy była przyjazna.


O sukcesie firmy na rynku decyduje zaangażowanie pracowników. Każdy przedsiębiorca pragnie, by w skład jego zespołu wchodzili najlepsi specjaliści - profesjonaliści z ogromną wiedzą, talentem, ambicjami i doświadczeniem. Niestety, nawet gdy uda się zbudować zespół składający się z najlepszych wśród najlepszych, nie osiągnie on sukcesu, jeśli nie zadba się o to, jaka może być atmosfera w pracy. Dlaczego ma ona aż tak wielkie znaczenie?


Jaki wpływ ma atmosfera w pracy na działanie organizacji?

Atmosfera w pracy wpływa na morale pracowników. Nikt nie chce wstawać rano w złym humorze, wiedząc, że czeka go kolejne osiem godzin w miejscu, które wyssie z niego resztki życia. Nikt nie chce chodzić do pracy od niechcenia, jedynie za sprawą przymusu ekonomicznego. Kultura pracy bardzo zmieniła się na przestrzeni lat. Większość pracowników szuka dziś w pracy przyjemności i spełnienia. Mogą tego zaznać, jeśli atmosfera w ich miejscu pracy będzie przyjazna. W dziedzinie atmosfera w pracy badania wykazują, że jest to jeden z najważniejszych czynników, jakim kierują się poszukujący pracy przy wyborze przyszłego pracodawcy. Miła atmosfera w pracy będzie miała niezliczone korzyści dla pracownika, ale jakie przyniesie dla organizacji?

  • polepszenie kontaktów w zespole

Praca w miłej atmosferze skutkuje mniejszą liczbą konfliktów. Gdy współpracownicy dobrze się znają i rozumieją, z lepszym rezultatem komunikują swoje wątpliwości i potrzeby. Jeśli zespół pozbawiony jest wzajemnej wrogości, pracownicy chętniej słuchają wzajemnych rad i są gotowi do pomocy sobie nawzajem. Dzięki temu wiele procesów zostaje usprawnionych. Można w szybszym tempie wyłapać błędy i rozwiązać problemy. Pracownik dobrze czujący się w zespole, chętniej zadaje pytania, bo wie, że zostanie wysłuchany, a nie skarcony. Dzięki temu popełnia mniej błędów i szybciej się uczy.

  • poprawa zdrowia psychicznego

Praca na każdym stanowisku obfituje w stresogenne sytuacje. Jeśli występują w dużej liczbie lub pojawiają się regularnie, mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne pracownika. Szczególnie, jeśli dodatkowym stresorem będzie niemiła atmosfera w pracy, przesiąknięta presją ze strony współpracowników czy szefa. Przed negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia może zaś uchronić go atmosfera, w której będzie czuł, że jest rozumiany i wspierany. Zmniejszy się wówczas stres, jaki będzie odczuwał, co pozytywnie wpłynie na jego koncentrację i pewność siebie, bez których nie mógłby poprawnie wykonywać powierzonych mu zadań. Wzrost pewności siebie pracownika oznacza również, że chętniej będzie wyrażał swoje zdanie i dzielił się pomysłami, które mogą okazać się przełomowe dla rozwoju firmy.

  • zmniejszenie rotacji kadr

Pracownik, który dobrze czuje się w swoim miejscu pracy, jest też mniej skory do jego zmiany. Dla organizacji oznacza to wyeliminowanie kosztów pozyskania nowego pracownika oraz jego szkolenia. Budowanie dobrej atmosfery w pracy zmniejsza więc również ryzyko dysruptywnych wydarzeń, które mogłyby zakłócić pracę w zespole i spowolnić osiąganie zamierzonych efektów.


Atmosfera w pracy a motywacja

Dobra atmosfera w pracy przynosi liczne korzyści. Atmosfera w pracy jako motywator działa bardzo skutecznie. Jeśli pracownicy czują się docenieni przez przełożonych oraz tworzą przyjazne relacje ze współpracownikami, są bardziej lojalni w stosunku do firmy, bo czują się z nią emocjonalnie związani. Nie przychodzą do pracy dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Dobre samopoczucie warunkuje ich chęć działania na jej korzyść. W związku z tym stają się bardziej zaangażowani i pragną wykonywać więcej zadań.


W warunkach dobrej atmosfery w pracy pracownicy są mniej podatni na stres i bardziej pewni siebie. Dzięki temu nie obawiają się podejmować decyzji i działają ze zdecydowaniem. Są szybcy i samodzielni, dzięki czemu wzrasta efektywność ich pracy. Wzrost motywacji do pracy spowodowany dobrym samopoczuciem w niej sprawia również, że chcą wykonywać powierzone sobie zadania z jak największą starannością. Wzrasta więc również produktywność pracy.


Motywacja pracowników to motor napędowy firmy. Zaangażowani pracownicy zapewniają środki do ciągłego rozwoju. Atmosfera w pracy a motywacja mają natomiast wiele wspólnego. To właśnie atmosfera w pracy w największym stopniu wpływa na chęć do pracy. Warto więc odpowiednio o nią zadbać. By móc to osiągnąć, należy jednak wiedzieć, na czym dobra atmosfera w pracy polega.


Na czym polega dobra atmosfera w pracy?

Dobra atmosfera pracy to taka, dzięki której pracownicy chcą do niej przychodzić. Opiera się na pozytywnych relacjach zarówno ze współpracownikami, jak i z przełożonymi. Kluczem do zbudowania dobrej atmosfery jest przekształcenie firmy w przestrzeń swobodnej komunikacji. Ważne jest, by każdy pracownik czuł, że może wyrazić swoje zdanie bez narażenia się na śmieszność czy lekceważenie.


Komunikacja to nie wszystko. Liczy się również nastawienie, z jakim podejdzie się do przekazanego przez pracownika komunikatu. Dobra atmosfera w pracy cechuje się otwartością. Pracownik powinien czuć, że jego zdanie nie tylko jest przyjmowane, ale że się liczy, a jego pomysły rzeczywiście są brane pod uwagę. Dobra atmosfera daje pracownikowi poczucie siły i mocy sprawczej. Wówczas przyczynia się do zwiększenia jego motywacji.


Komunikacja nie może przebiegać sprawnie, jeśli członkowie zespołu nie mają do siebie zaufania. Bez niego pojawia się napięta atmosfera w pracy. Praca w miłej atmosferze charakteryzuje się więc nie tylko otwartością na pomysły pracowników, ale i na ich różnorodne osobowości i zwyczaje. Pracownik czuje się dobrze jedynie w miejscu, gdzie jest akceptowany i które nie wymaga na nim fundamentalnej zmiany przyzwyczajeń. Ważne więc, by zespół podchodził obiektywnie do każdego jego członka. Pomiędzy członkami zespołu nie musi panować głęboka przyjaźń, ale konieczna jest tolerancja i wzajemny szacunek.


Miła atmosfera w pracy zależy również od zachowania pracodawcy. Często to właśnie od jego podejścia zależy, czy w zespole będą pojawiać się niesnaski. Jasno wyznaczone obowiązki i cele powinny im zapobiegać. Dobra atmosfera w pracy cechuje się zbliżonym podejściem pracownika i pracodawcy do kwestii takich, jak np. godziny pracy, benefity czy tempo pracy. Można je skonfrontować już podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dobra atmosfera to również brak faworyzacji czy antypatii wynikających z osobistych upodobań.


Co psuje atmosferę w pracy?

Niemiła atmosfera w pracy w większości przypadków jest następstwem wystąpienia konfliktu. Można je podzielić na te zaburzające komunikację w zespole w wyniku różnic osobowościowych jego członków oraz te, których przyczyn należy upatrywać w rozwiązaniach organizacyjnych zespołu. Czynniki, które psują atmosferę w pracy to przede wszystkim:

  • nieuzasadniona stronniczość i brak obiektywizmu

Oczywiste jest, że każdy ma swoje preferencje również co do ludzi, którymi się otacza. Profesjonalizm wymaga jednak odstawienia ich na dalszy plan. Konieczne jest rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego.

  • brak zdolności pracy w grupie

Nic nie psuje pracy tak skutecznie, jak przekonanie o własnej racji i brak gotowości do ustępstw. Praca w grupie polega przecież na słuchaniu wzajemnych racji i ich wspólnej analizie. W miejscu pracy stykamy się bowiem z dziesiątkami osób o różnych stylach pracy i sposobach myślenia.

  • brak zgody na kompromis

Nic w podobnym stopniu nie sprawia, że pojawia się dziwna atmosfera w pracy, jak brak gotowości na kompromis. W pracy spotykamy osoby o odmiennym do naszego zdaniu. Sztuką jest wypracowanie wspólnego stylu pracy.

  • niejasny lub niesprawiedliwy podział obowiązków

Pracownik, który wie, jakie obowiązki do niego należą, czuje się pewnie i wie, na czym powinien się skupić, by praca przyniosła najlepsze efekty. Ważne jest natomiast, by obowiązki były dostosowane do poziomu jego wiedzy i doświadczenia. Tylko wtedy będzie czerpał z nich satysfakcję.


Jak radzić sobie ze złą atmosfera w pracy?

Najlepszym rozwiązaniem jest niedopuszczanie do powstania złej atmosfery w pracy. Kluczowe jest słuchanie potrzeb i opinii pracowników. Działa to również w drugą stronę - by dbać o dobrą atmosferę, warto zostawiać pracownikom feedback, nie zapominając o docenieniu działań, które na to zasługują. Ważne jest wspieranie dobrych relacji poprzez profilaktykę konfliktów i szybkie akcje naprawcze, jeśli takowe wystąpią.


Jeśli natomiast w miejscu pracy już odczuwana jest zła atmosfera, należy jak najszybciej podjąć kroki, by się z nią uporać. Jeśli pojawi się zła atmosfera w pracy jak sobie radzić, to pierwszy pytanie, które przychodzi na myśl. Należy przedsięwziąć działania, które odbudują zaufanie w zespole. W przypadku, gdy zła atmosfera jest wynikiem rozwiązań strukturalnych, konieczna może być reorganizacja pracy zespołu. Jeśli przyczyną problemu jest komunikacja lub podejście poszczególnych członków zespołu, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie szkoleń dotyczących umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie.


Jednym z najskuteczniejszych, a także najbardziej docenianych przez pracowników sposobów na odbudowanie komunikacji i zaufania w zespole są wyjazdy integracyjne. Podczas nich pracownicy mogą lepiej się poznać, przedyskutować kłopotliwe kwestie i lepiej zrozumieć swoje wzajemne motywy. Wyjazd integracyjny jest również dobrym sposobem wyrażenia docenienia zespołu przez pracodawcę i może skutkować ociepleniem wzajemnych relacji także pomiędzy nim a pracownikami. Wówczas przyjazna atmosfera w pracy po powrocie jest gwarantowana!Atmosfera w pracy rzadko jest postrzegana jako czynnik decydujący o sukcesie firmy na rynku. Zapomnienie o dbaniu o nią jest jednak sporym błędem. Ambitny przedsiębiorca powinien mieć na uwadze jej znaczenie, jako że zła atmosfera w pracy rujnuje potencjał nawet najlepiej zapowiadających się pracowników. Praca w zdrowej atmosferze pcha ich natomiast do rozwijania siebie, a co za tym idzie, całego przedsiębiorstwa.bottom of page