top of page
 • Zdjęcie autoraSylwia Kober

Czym jest turystyka motywacyjna?

W dzisiejszym świecie biznesu, dbanie o dobre samopoczucie i motywację pracowników staje się coraz ważniejsze dla osiągnięcia sukcesu. Jednym z innowacyjnych sposobów na osiągnięcie tych celów, jest turystyka motywacyjna. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego podróże motywacyjne mogą być kluczowym elementem strategii motywacyjnej w firmie oraz jakie korzyści mogą przynieść zarówno pracownikom, jak i organizacji.


wyjazd motywacyjny pracowników

Co to jest turystyka motywacyjna?

Turystyka motywacyjna to forma motywacji pracowników poprzez organizację specjalnych wyjazdów, podróży służbowych lub nagród podróżnych, które mają na celu nagrodzenie za osiągnięcia, zwiększenie zaangażowania oraz budowanie więzi w zespole. Jest to narzędzie, które pozwala pracownikom poczuć się docenionymi i zmotywowanymi do osiągania lepszych wyników poprzez oferowanie im atrakcyjnych możliwości podróżowania, odkrywania nowych miejsc i zdobywania nowych doświadczeń.

Do wyjazdów motywacyjnych można zaliczyć także niektóre formy wyjazdów integracyjnych. Takie wyjazdy są wykorzystywane przez pracodawców w celu budowania zespołu i wyszukiwania wśród nich nie tylko nieformalnych liderów, ale także tzw. słabych ogniw.

Na popularności zyskują wyjazdy incentive travel, a są to specjalnie zaplanowane i zorganizowane wyjazdy nagrodowe dla pracowników, którzy osiągnęli określone cele lub wyniki.

Wyjazdy incentive travel, jako narzędzie motywowania pracowników

Słowo "incentive" z języka angielskiego dosłownie oznacza "zachętę" lub "motywator", co idealnie oddaje cel takich wyjazdów - motywowanie pracowników do dalszych osiągnięć poprzez zapewnienie im wyjątkowych doświadczeń i nagród. Wyjazdy incentive pozwalają pracownikom odpocząć, zrelaksować się i naładować baterie.

Wyjazdy motywacyjne dla firm pełnią więc podwójną rolę - są formą nagrody dla pracowników za ich wkład i osiągnięcia, jednocześnie będąc strategicznym narzędziem motywacyjnym służącym wzrostowi zaangażowania i lojalności w zespole. Dzięki możliwości poznawania nowych kultur, zdobywania nowych doświadczeń i budowania relacji, wyjazdy incentive mogą również przyczynić się do poprawy wydajności, satysfakcji zawodowej oraz osiągania wspólnych celów biznesowych. 

Podróże motywacyjne mogą zostać zorganizowane w celu zapewnienia uczestnikom nieskrępowanej zabawy i rozrywki. Zazwyczaj są to luksusowe wyjazdy do atrakcyjnych miejsc, opłacane przez pracodawców jako nagroda za osiągnięcia związane z pracą. Przypominają one tradycyjną turystykę rekreacyjną, oferującą różnorodne formy wypoczynku, takie jak poznawanie nowych miejsc czy też uprawianie dowolnych aktywności.


incentive travel

Wyjazd motywacyjny - korzyści dla pracowników

Firmowe wyjazdy motywacyjne niosą wiele korzyści. Mogą stanowić one formę nagrody dla pracowników za doskonałe wywiązywanie się ze swoich obowiązków lub zaangażowanie ponad ich zakres. Wśród korzyści osobistych, które będzie czerpać pracownik można wyróżnić zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturowych i szeroko pojętego odpoczynku. 

Jakie jeszcze korzyści dla pracownika płyną z uczestnictwa w wyjeździe motywacyjnym? 

 1. Integracja pracowników

Grupowe wyjazdy motywacyjne dla pracowników tworzą okazję do bliższego poznania się i budowania relacji między pracownikami. Zespół, który przeżył wspólnie wyjątkowe doświadczenia podczas wyjazdu motywacyjnego, często staje się bardziej zgrany i efektywniejszy w działaniu.

Zaufanie między pracownikami i poczucie przynależności do grupy sprawia, że pracownicy chętniej przychodzą do pracy i bardziej angażują się w działania zespołu.

 1. Rozwój osobisty i zawodowy.

Wyjazdy motywacyjne z elementami pozwalającymi rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, takimi jak szkolenia, konferencje czy warsztaty, mogą stanowić doskonałą okazję do rozwoju zawodowego pracowników.

 1. Redukcja stresu i poprawa samopoczucia.

Po powrocie z wyjazdu motywacyjnego pracownicy zazwyczaj czują się bardziej zrelaksowani, co przekłada się na ich lepsze samopoczucie w miejscu pracy. Pozytywne doświadczenia związane z wyjazdem motywacyjnym zmniejszają stres związany z wyzwaniami zawodowymi.

Podróże motywacyjne - korzyści dla firmy

Turystyka motywacyjna czyli incentive travel stanowi zyskowną inwestycję dla przedsiębiorstwa i może przynieść szereg korzyści w długotrwałej perspektywie. Wdrożenie programów turystyki motywacyjnej może przyczynić się do:

 1. Zwiększenia efektywności pracowników

Nagradzanie pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki i zbliżającą do osiągnięcia celów firmy, pozwala zwiększyć efektywność. Perspektywa nagrody w postaci wyjazdu sprawi, że pracownicy będą zmotywowani do osiągania lepszych wyników, co przekłada się na wzrost wydajności i produktywności w firmie. Podróże motywują także innych pracowników, którzy w wyjeździe nie brali udziału.

 1. Poprawy atmosfery pracy i relacji w zespole.

Grupowe wyjazdy motywacyjne sprzyjają budowaniu i umacnianiu zespołów pracowniczych. Są okazją, aby pracownicy mogli lepiej się poznać, co sprzyja lepszej atmosferze w miejscu pracy oraz bardziej efektywnej komunikacji w zespole. 

 1. Zatrzymania najlepszych pracowników i redukcji rotacji.

Nagradzanie pracowników wyjątkowymi wyjazdami może przyczynić się do podniesienia statusu zawodowego i prestiżu środowiskowego, a tym samym zatrzymania najlepszych talentów w firmie oraz zmniejszenia rotacji kadry. 

 1. Budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Organizacja incentive travel pomaga budować pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy, który dba o dobre samopoczucie i motywację swoich pracowników. To z kolei może przyciągnąć nowe talenty do organizacji i wpłynąć na postrzeganie firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy.


podróż motywacyjna


Jak zacząć wdrażać turystykę motywacyjną w firmie?

Wdrożenie programu turystyki motywacyjnej w firmie wymaga starannego planowania i przygotowania. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w rozpoczęciu tej przygody:

 1. Planowanie i projektowanie programu.

Określ cele programu motywacyjnego, stwórz klarowne zasady i kryteria uczestnictwa w programie. Istotne jest określenie budżetu na program i zasoby potrzebne do jego realizacji, uwzględniając koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz dodatkowych atrakcji.

Zorganizuj system monitorowania postępów i wyników pracowników, który będzie służył jako podstawa do przyznawania nagród.

 1. Wybór odpowiedniej destynacji i terminu.

Skonsultuj się z pracownikami, aby poznać ich oczekiwania i preferencje odnośnie wyjazdów motywacyjnych. Ich opinie mogą być cennym źródłem informacji przy wyborze destynacji.

 1. Rezerwacja zakwaterowania, transportu oraz atrakcji.

Warto zaplanować z wyprzedzeniem miejsce zakwaterowania oraz dodatkowe atrakcje, które będą ciekawym urozmaiceniem wyjazdu firmowego. Możesz też skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zaplanują udany wyjazd motywacyjny za Ciebie.

 1. Komunikacja i promocja programu wśród pracowników.

Poinformuj pracowników o planowanym programie motywacyjnym i jego celach. Wyjaśnij, dlaczego firma decyduje się na taki program i jakie korzyści mogą z niego wyniknąć.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu programu turystyki motywacyjnej jest staranne planowanie, uwzględnienie potrzeb i preferencji pracowników oraz skuteczna komunikacja i promocja programu wśród załogi. Dzięki temu program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem i przyniesie oczekiwane rezultaty. Organizacja podróży wymaga zaangażowania ze strony zespołu zarządzającego, pracowników administracyjnych oraz dostawców usług turystycznych. Ich kolektywne działanie jest niezbędne, aby zapewnić sukces wyjazdu motywacyjnego.


wyjazd motywacyjny


Podsumowując, wyjazdy motywacyjne stanowią nie tylko formę nagrody dla pracowników, ale to także strategiczne narzędzie służące wzrostowi wydajności, integracji zespołu oraz budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Jako niefinansowy benefit podróże dostarczają pracownikom wyjątkowych wrażeń, związanych chociażby ze sportem, kulturą czy sztuką. Mogą to być wycieczki do egzotycznych miejsc, ale również do polskich miast z bogatą kulturą i tradycją. Dzięki nim pracownicy poszerzają swoje horyzonty, czują się docenieni i zmotywowani do osiągania lepszych wyników, co przekłada się na korzyści zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorstwa. 


bottom of page