top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

Czy hybrydowa siła robocza jest naszą przyszłością?

Pandemia zmieniła podejście do pracy zdalnej, ale pracodawcy nie są gotowi całkowicie porzucić biura.

Kiedy wybuchła pandemia , wielu pracodawców, którzy nigdy nawet nie brali pod uwagę pracy zdalnej, zostało zmuszonych do wysłania swoich pracowników do pracy z domu. Podczas gdy większość pracodawców nabrała większego zaufania do pracy zdalnej, oczekuje się, że większość pracowników wróci do pracy w ciągu 12–18 miesięcy, zgodnie z nowym raportem Xerox Holdings Corp.

Przyszłość pracy w erze pandemii opiera się na ankiecie przeprowadzonej w maju 2020 r. Przez 600 pracowników IT. Badanie przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Vanson Bourne wykazało, że przytłaczająca liczba respondentów (95%) uważa, że ​​bezpośrednia komunikacja osobista jest kluczowa dla rozwoju osobistego i oceny talentów. W związku z tym oczekuje się, że pracodawcy zastosują idący naprzód hybrydowy model zdalnej i biurowej pracy.

„Chociaż wszyscy potrzebowaliśmy maksymalnie wykorzystać i rozkręcić pracę zdalną, wiele straciliśmy pod względem produktywności i budowania zespołu”, czytamy w  oświadczeniu Xerox. „Praca zdalna w pełnym wymiarze czasu nie jest dla firm rzeczywistością nieokreśloną, a większość pracowników zamierza powrócić do biura”(tłum.ang).

W przypadku wielu firm szybkie przejście na pracę zdalną spowodowało luki w technologii wymaganej do tego typu pracy. Tylko 28% respondentów stwierdziło, że jest w pełni przygotowanych na pracowników w trybie home office, a 29% wymienia technologię jako największy problem. Ponad jedna trzecia respondentów (35%) stwierdziła, że ​​najbardziej brakowało zdalnego wsparcia IT (35%), a następnie odpowiednich rozwiązań w zakresie przepływu pracy (27%), braku narzędzi komunikacji i współpracy (22%) oraz braku rozwiązań wspólnej przestrzeni np.wspólnego serwera (10%).

Chcąc wesprzeć nową hybrydową siłę roboczą, firmy przewartościowują swoje budżety technologiczne. Ponad połowa (56%) respondentów inwestuje więcej w zasoby technologii zdalnej, a 40% inwestuje w wymagane zasoby zdalne i biurowe. Pandemia skłoniła również organizacje do przyspieszenia wysiłków związanych z transformacją cyfrową, aby osiągnąć natychmiastowy postęp w realizacji długodystansowych celów.

„Te same firmy, które zmagały się z nagłym przejściem do pracy zdalnej, mogą teraz bardziej świadomie planować i  przeprowadzać zmiany korzystając z lekcji z ostatnich kilku miesięcy”, powiedział Xerox. „Mają większą pewność siebie, że mogą stosunkowo płynnie dostosować się do zmian, które mogą się pojawiać w wyniku COVID-19”.

Nasuwa się pytanie, czy hybrydowy system pracy nie sprawi, że pracownicy stracą balans pomiędzy pracą a prywatnym życiem. Powinno być to szczególnie kontrolowane przez działy HR i w miarę potrzeby wyciągane wnioski. Jesteśmy ciekawi, jaki obecnie system pracy obowiązuje w waszych firmach? 

bottom of page