top of page
 • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Employee value proposition (EVP) - czym jest i jak je odnaleźć?


Employee Value Proposition to pojęcie, o którym coraz częściej mówi się w kontekście zarządzania i rekrutacji pracowników. Jest to kluczowe narzędzie w budowaniu silnej marki pracodawcy, które pozwala na przyciągnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest EVP i jak je zdefiniować dla swojej firmy oraz w jaki sposób wykorzystać je w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Dowiesz się także, jaką pełni rolę i poznasz sekrety marek, które doskonale znają się z tym tematem.

Czym jest employee value proposition?

Employee Value Proposition — co to takiego? W skrócie EVP, stanowi zestaw korzyści, którymi pracodawca obdarza swoich pracowników w zamian za ich wkład w firmę. W internecie można je znaleźć również pod hasłem: employer value proposition. Choć niektórzy uważają, że EVP może mieć postać pieniężną, taką jak wynagrodzenie, premie i inne świadczenia, jak również niepieniężne, do którego zalicza się elastyczne godziny pracy, możliwości rozwoju i inne benefity to pod tym pojęciem kryje się coś więcej. To wizja pracodawcy, jak będzie wyglądała relacja z pracownikami. Aby uzmysłowić sobie istotę EVP, warto poznać pytania, na które próbuje ono odpowiedzieć.

Na jakie pytania odpowiada EVP?

EVP odpowiada na pytania dotyczące tego, jakie wartości i korzyści przynosi pracownikom praca w danej firmie. Choć EVP może mieć różne formy, ich celem jest odpowiedź na kilka podstawowych pytań:

 • Po co mam pracować w tej firmie?

 • Dlaczego praca w tej firmie jest wyjątkowa?

 • Czy pracodawca będzie wspierał mój rozwój i pozwoli mi osiągać cele zawodowe? Jakie możliwości zapewni mi pracodawca?

 • Czy wartości wyznawane przez pracodawcę będą spójne z moją wizją sukcesu?

Odpowiedzi na te pytania dostarczą informacji na temat zasad i zobowiązań wobec pracowników, w tym technologii i narzędzi, które są dostępne dla pracowników. Ponadto odpowiedzi na te pytania pomogą zrozumieć, jak firma promuje swoje wartości, wytyczne i kulturę organizacyjną, aby zachęcić i zatrzymać najlepszych pracowników. Wiedza odnośnie tego, jak pracodawca motywuje i wspiera swoich pracowników, jak ich przyciąga i zatrzymuje najlepszych, mogą okazać się kluczowe podczas aplikacji na wybrane stanowisko pracy.

Jak określić employee value proposition dla swojej firmy?

Aby określić EVP dla swojej firmy, na wstępie należy zidentyfikować kluczowe wartości oferowane swoim pracownikom. Na podstawie licznych analiz eksperci za najbardziej istotne uznają:

 • wydajność i efektywność: firma powinna zapewniać pracownikom środowisko pracy, które pozwala im wykonywać swoją pracę w sposób wydajny i efektywny,

 • elastyczność: elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej może zapewnić pracownikom większą wolność w wykonywaniu swoich obowiązków,

 • rozwój: firma powinna dostarczać pracownikom różnych szans rozwoju osobistego i zawodowego, takich jak szkolenia, warsztaty i możliwość uczestniczenia w wyjazdach szkoleniowych,

 • równość: firma powinna zapewniać swoim pracownikom równe traktowanie i szanse rozwoju bez względu na ich pochodzenie etniczne, tożsamość płciową czy status społeczny,

 • bezpieczeństwo: firma powinna zapewniać swoim pracownikom bezpieczne i przyjazne środowisko pracy,

 • równowaga między pracą a życiem osobistym: firma powinna pozwalać pracownikom na osiągnięcie równowagi między pracą a życiem osobistym, oferując elastyczne godziny pracy i wolne od pracy.


Następnie — uwzględniając wymienione wyżej obszary, należy określić korzyści, jakie pracownicy otrzymują od firmy. EVP powinno również przedstawić misję firmy i jej wartości, a także miejsce, jakie pracownicy odgrywają w jej realizacji. Ponadto należy zaoferować pracownikom możliwość uczestniczenia w innowacyjnych projektach i wspierania rozwoju firmowych technologii. Ważne jest również, aby oferować pracownikom możliwość współpracy z ciekawymi ludźmi i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi do wykonywania pracy. EVP powinno również zawierać wizję rozwoju firmy i wskazywać pracownikom kierunek, w którym zmierza firma. Pracownicy muszą mieć poczucie, że biorą udział w czymś szczególnym i że ich praca ma znaczenie dla osiągnięcia wyższego celu.


Warto też podkreślić, że employee value proposition powinien być jasny i czytelny, ponieważ jego celem jest zachęcenie pracowników do zaangażowania w rozwój firmy.

Jak wykorzystać EVP w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej?

Employee value proposition stanowi ważny element strategii komunikacji zewnętrznej, ponieważ jest on odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach potencjalnych pracowników. Pokazuje on, że firma jest godna zaufania, przyciąga odpowiednich ludzi i oferuje im odpowiednią wartość. Jednym z najważniejszych sposobów wykorzystania EVP w komunikacji zewnętrznej jest zapewnienie jasnego i zrozumiałego przekazu, który wyraźnie pokazuje, dlaczego firma jest lepszym miejscem do pracy niż jej konkurenci. EVP można wykorzystać również do promowania firmy w mediach społecznościowych, publikacjach branżowych, reklamach w telewizji i innych źródłach. Można go również zastosować do pozyskiwania pracowników poprzez partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, programy stypendialne i inne inicjatywy.


Z kolei wykorzystanie EVP w komunikacji wewnętrznej również jest bardzo ważne, ponieważ pomaga pracownikom zrozumieć cel firmy i to, jak ich praca przyczynia się do jego osiągnięcia. Pracodawcy mogą wykorzystać EVP w komunikacji wewnętrznej poprzez wielokanałowe kampanie marketingowe, w których wyrażają wartości i zaangażowanie wobec pracowników. Employee value proposition opowiada również działowi HR, w jaki sposób wszystkie działy firmy i pracownicy mogą przyczynić się do realizacji celów strategicznych, które zostały przedstawione w strategii biznesowej.


Co więcej, employee value proposition pomaga pracownikom zrozumieć, jakie są ich oczekiwania względem nich i jak wpływają na ogólny sukces przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnętrzna powinna skupiać się na komunikowaniu pracownikom wartości, jakie oferuje firma oraz zachęcaniu ich do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Aby to osiągnąć, pracodawcy mogą wykorzystać EVP do tworzenia treści, które będą zawierać informacje na temat różnych korzyści, jakie oferuje firma, a także informacje na temat nowych możliwości rozwoju i szans edukacyjnych. Można wykorzystać EVP do tworzenia szkoleń, które będą wyjaśniać pracownikom, co oznacza każda wartość i jak może ona przyczynić się do wspólnego sukcesu. Wszystkie działania oparte na wykorzystaniu employee value proposition w komunikacji wewnętrznej, powinny zmierzać do budowania motywacji i lojalności pracowników.

Jaką rolę pełni EVP w organizacji?

EVP ma kluczowe znaczenie dla zarządzania zasobami ludzkimi i budowania silnego zespołu. Narzędzie utrzymane na wysokim poziomie może pomóc w przyciągnięciu i utrzymaniu w firmie najlepszych pracowników, co w konsekwencji poprawi wyniki finansowe organizacji. Dobrze zdefiniowany EVP może również pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, klientów i opinii publicznej. Ponadto employee value proposition powinien być wykorzystywany do komunikacji z obecnymi pracownikami. Można go wykorzystać do podkreślenia znaczenia ich zaangażowania w pracę oraz do pokazania, jak ważne są ich zdolności i wkład w rozwój firmy. Oprócz tego narzędzie może również być wykorzystane do promowania nowych inicjatyw, takich jak programy lojalnościowe dla pracowników, odpowiedzialne programy społeczne czy inne inicjatywy.


Employee value proposition to składowa pełniąca rolę części strategii firmy w tym procesu rekrutacyjnego, który ma na celu przyciągnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników. EVP jest poniekąd wykorzystywany do określenia zwrotu z inwestycji, jaki pracownik otrzyma w zamian za pracę w danej organizacji. Z tego powodu powinien skupiać się na tym, co dana firma może oferować pracownikom w zamian za ich zaangażowanie.

Przykłady employee value proposition znanych zagranicznych marek

Sami giganci, tacy jak Google, Apple czy Amazon, oferują swoim pracownikom bogaty zestaw korzyści, który oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia czy elastycznych godzin pracy i benefitów socjalnych zawiera także szeroko pojęty rozwój zawodowy i możliwości współpracy międzynarodowej. Wspomniane korzyści skupiają się wokół strategii i misji firmy, zatem w zależności od firmy, stanowią unikalny zestaw wartości. Poznaj teraz nieco bliżej przykłady employee value proposition w firmach — zarówno zagranicznych, jak i polskich.


W przypadku Google, firma zapewnia swoim pracownikom darmowe jedzenie, szkolenia, opiekę medyczną i ubezpieczenia oraz możliwość wyboru własnego sprzętu do pracy. Google słynie również ze swojego wyjątkowego podejścia do zarządzania. Skupia się ono głównie wokół działań zapewniających pracownikom bezpieczeństwo, satysfakcję z pracy i motywację do wykonywania zadań z jak najlepszymi wynikami.Employee Value Proposition w Apple opiera się na stwierdzeniu, że pracownicy są najważniejszym kapitałem firmy. Firma oferuje swoim pracownikom możliwość rozwoju, szansę na wprowadzanie innowacji, a także uczestnictwo w procesie tworzenia nowych technologii i produktów. Apple wspiera rozwój osobisty pracowników poprzez programy szkoleniowe i stypendia dla uczących się dorosłych. Pracownicy Apple mają szansę dzielenia się swoimi pomysłami, tworzenia zespołów i realizowania swoich celów. Pracownicy są wspierani przez elastyczne godziny pracy, dobre warunki zatrudnienia i bezstresową atmosferę. Apple oferuje również wspaniałą kulturę pracy, w której pracownicy są postrzegani jako ludzie i mają możliwość przeżywania sukcesów. Warto zaznaczyć, że Apple nie tylko wyznacza wysokie standardy w zakresie pracy, ale także daje pracownikom możliwość rozwoju i zaangażowania w tworzenie nowych technologii.


Z kolei firma Amazon oferuje swoim pracownikom programy szkoleniowe, elastyczne godziny pracy i możliwość pracy w różnych lokalizacjach. Gigant podkreśla także możliwość współpracy z najlepszymi w swojej branży i korzystania z najnowocześniejszych technologii. Marka szczyci się również swoją innowacyjną kulturą pracy, która zachęca pracowników do rozwoju i innowacji. Pracownicy mają dostęp do wielu szkoleń i kursów, które pomagają im w rozwoju ich kariery. Firma oferuje również atrakcyjne pakiety benefitów, które obejmują konkurencyjne wynagrodzenia i bezpłatne ubezpieczenie dla pracowników. Ponadto Amazon daje możliwość udziału w programach inwestycyjnych i odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów. Dzięki temu pracownicy mają poczucie realnego wpływu na kształtowanie firmy.

Employee value proposition w polskich firmach

O przyciągnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników walczą również polskie przedsiębiorstwa — i to niezależnie od branży. Wiele z nich w swoich strategiach zarezerwowało miejsce na przedstawienie EVP.


Jednym z licznych przykładów jest firma ubezpieczeniowa PZU, której hasło brzmi „Twoja praca ma znaczenie. Jesteś częścią wielkiego celu – budowania przyszłości i rozwiązywania problemów. Dołącz do nas i twórz razem z nami lepszy świat”. Zdanie podkreśla, że każdy pracownik ma swój unikalny potencjał i możliwość rozwoju w firmie. EVP firmy PZU skupia się wokół strategii opartej na współpracy i wzajemnym szacunku, z tego powodu pracownicy traktowani są jako członkowie społeczności nastawionej na realizację wspólnych celów. Oferowane pracownikom warunki pracy, ułożone są w taki sposób, aby czuli się oni szanowani, doceniani i nagradzani, a także, aby mogli czerpać przyjemność z pracy.


Kolejnym przykładem firmy, która wdrożyła w swoją działalność EVP jest LPP — jedno z najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw odzieżowych. Firma oferuje swoim pracownikom szereg benefitów, w tym elastyczny czas pracy, zniżki pracownicze, odpowiedzialne zarządzanie, ścieżki kariery, wsparcie w rozwoju zawodowym, możliwość pracy dla połączonych marek, programy szkoleniowe i kulturę przywództwa. Stosowanie employee value proposition przez LPP można podsumować jednym zdaniem: „Naszym celem jest tworzenie nowych możliwości dla naszych pracowników poprzez rozwijanie ich umiejętności, wspieranie ich osiągnięć oraz zapewnianie im szans na zdobycie wymarzonego doświadczenia zawodowego.”


Przykładem firmy działającej w innej branży, która realizuje employee value proposition jest Grupa Żywiec zajmująca się produkcją piwa. Oferuje ona swoim pracownikom niezwykłe doświadczenia zawodowe, wykraczające poza tradycyjne ramy. Firma stawia na otwartość na nowe idee i technologie, a jej strategia EVP zakłada zaangażowanie w innowacje oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty wśród pracowników. EVP Grupy Żywiec obejmuje także szanse na awans w strukturach organizacji, uczestnictwo w programach stypendialnych, możliwość samodzielnego rozwoju oraz dostęp do nowych technologii.


Podsumowując artykuł, warto dodać, że employee value proposition można odnaleźć poprzez badanie potrzeb pracowników i uwzględnienie ich w kulturze organizacyjnej, wynagrodzeniu, programach motywacyjnych i innych aspektach związanych z pracą. W tym celu warto zwrócić się do specjalistów, których osiągnięcia i innowacyjne podejście do tematu, stanowi gwarancję sukcesu. Właściwe wdrożenie EVP w Twojej firmie zaowocuje stabilizacją i wzrostem wyników.
bottom of page