top of page
  • Zdjęcie autoraAleksandra Rębisz

Jakie są korzyści z nagradzania pracowników kartami podarunkowymi?

Pracownicy to najcenniejszy zasób i najlepsza inwestycja firmy. Każdy z nich ma niepowtarzalny poziom wiedzy, doświadczenie, usposobienie i sposób rozwiązywania problemów. Firmom zależy więc na możliwie jak największym ograniczeniu rotacji kadr. Pracodawcy prześcigają się w środkach mających na celu zachęcenie potencjalnych nowych talentów do aplikowania na stanowiska w ich siedzibach. Pozostanie konkurencyjnym pracodawcą, wymaga jednak ciągłego zaangażowania w budowanie relacji pracownika z firmą w długim okresie. Programy wynagradzające pracowników to jeden z najefektywniejszych sposobów na pozyskanie dla firmy uznania w ich oczach. Istnieje wiele sposobów konstrukcji powyższych systemów. Elementem, który warto wykorzystać, są karty podarunkowe dla pracowników.


Czym są karty podarunkowe dla pracowników?

Karty podarunkowe dla pracowników to rodzaj pozamaterialnych świadczeń wręczanych pracownikom w celu podkreślenia uznania, jakie pracodawca ma dla pracy, którą wykonują i wyników, jakie osiągają. Są to najczęściej przedpłacone karty umożliwiające zakup produktów określonych sklepów/marek lub doładowane środkami pieniężnymi karty, które można wykorzystać do zapłaty za określone usługi. Mogą mieć charakter łączący wszystkich pracowników i podkreślający równość i znaczenie każdej osoby zaangażowanej w firmowe procesy, gdy są dedykowane każdemu. Innym rodzajem są karty będące nagrodami dla najbardziej zaangażowanych pracowników. Ich celem jest wyróżnienie najlepszych pracowników i podkreślenie wagi ich osiągnięć oraz zachęcenie reszty zespołu do dalszej pracy i rozwoju. Często spotykane są również karty wydawane okazjonalnie ze względu na zbliżające się święta lub inne uroczystości.


Chcąc wręczyć karty prezentowe dla pracowników, warto zastanowić się nad ich zakupem w elektronicznej wersji. Jest to wygodna opcja, która daje pracownikom możliwość skorzystania z karty w każdym momencie, dzięki wykorzystaniu telefonu. Tradycyjne karty podatne są na zgubienie lub zapomnienie, co czyni je mniej praktycznymi od ich nowoczesnych wersji, dzięki którym prezent będzie na wyciągnięcie ręki. Co więcej, elektroniczne karty są ekologiczną alternatywą, szczególnie atrakcyjną w przypadku wynagradzania przedstawicieli młodszych pokoleń obecnych na rynku pracy.


Ważnym aspektem jest dopasowanie karty podarunkowej do potrzeb grupy docelowej. Produkty i usługi, na jakich zakup będzie dawała zniżki, muszą odpowiadać gustom pracowników. Wybór będzie się więc różnić w zależności od płci pracowników, przedziału wiekowego, w jakim się plasują, branży, w jakiej operuje firma, a także czynników, na jakie pracownicy są wystawieni na co dzień. Istnieją jednak pewne uniwersalne typy, niezawodne na każdą okazję. Dobrze sprawdzają się karty podarunkowe na zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, a także karty umożliwiające udział w zajęciach sportowych. W przypadku kart podarunkowych dających zniżki na produkty warto zdecydować się na sklepy oferujące zróżnicowany asortyment, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.


Jakie korzyści niesie nagradzanie pracowników kartami podarunkowymi?

Nagradzanie pracowników ma bardzo duże znaczenie. Zachęty pieniężne działają jedynie w pewnym zakresie. Dają poczucie bezpieczeństwa i wygody, więc są niezbędne. Natomiast nie osiągnie się nimi znacznego wzrostu motywacji i zadowolenia z pracy utrzymujących się w długim horyzoncie czasu. Czynnikami, które z kolei mogą do tego doprowadzić, jest budowanie w pracownikach poczucia docenienia i wskazywanie na ich nieocenioną rolę w firmie, w czym pomocne są świadczenia niematerialne, takie jak karty podarunkowe dla pracowników.


Korzyści dla pracownika

Wykorzystanie kart podarunkowych nie jest korzystne jedynie dla pracodawców. Największą zaletą obrania tej strategii przez pracodawcę, jaką odczuwa pracownik, jest wybór. Kartę podarunkową można najczęściej wykorzystać na kilka sposobów - można przeznaczyć ją na zakup dowolnego produktu lub usługi z określonej, lecz wciąż sporej gamy. Dzięki tej własności kart pracownik sam wybiera to, co najbardziej odpowiada jego obecnym potrzebom, przez co maksymalizowana jest funkcja użyteczności takiego prezentu. Dostaje bowiem upominek, który na pewno przypadnie mu do gustu.


Podarowanie karty podarunkowej na określone dobra lub usługi może spowodować, że pracownik będzie mieć okazję do spróbowania nowej rzeczy, o której wcześniej nie myślał lub nie miał do niej wystarczającej motywacji. Udając się na jedne zajęcia sportowe, na jeden masaż lub wykorzystując kartę podarunkową do zakupu butów do biegania, może odnaleźć coś, która sprawia mu przyjemność lub nową pasję, dzięki której będzie się rozwijał. Podarowanie szans i przeżyć skutkuje wdzięcznością i wspomnieniami na długie lata.


Dodatkowo kupony podarunkowe dla pracowników odbierane są jako bardziej personalne prezenty niż ich alternatywy. Dają więc poczucie większego zaangażowania pracodawcy w relację z pracownikiem. Dzięki temu pozytywnie wpływają na atmosferę w pracy, która przekłada się na wzrost przyjemności z pracy doświadczanej przez pracowników. Mając świadomość, że ich osiągnięcia są zauważane i doceniane, czują się pewniej w miejscu pracy. Wówczas mają ochotę aktywnie uczestniczyć w procesach zachodzących w firmie i z większą chęcią prezentują swoje nowe pomysły.


Korzyści dla pracodawcy

Zadowolenie pracowników znacząco przekłada się na lepsze wyniki firmy. Korzystanie z kart podarunkowych ma więc mnóstwo korzyści dla pracodawcy. Podarowanie prezentu w formie karty podarunkowej doskonale pomaga w budowaniu więzi z pracownikami. Skutkuje stworzeniem zespołów składających się z lojalnych pracowników, co zmniejsza ryzyko zwolnień i ponoszenia dodatkowych kosztów szukania i szkolenia nowych pracowników.


Karty podarunkowe na ciekawe atrakcje to alternatywa dla tradycyjnych prezentów, z jakimi ma się do czynienia w każdej firmie. Wzbudzają więc pożądanie, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w roli wyróżnień dla najbardziej efektywnych pracowników. Niekonwencjonalna nagroda prowadzi do wzrostu motywacji pracowników i będzie wygodnym narzędziem do pobudzenia zdrowej rywalizacji, prowadzącej do osiągania lepszych wyników w krótszym czasie.


Wreszcie karta podarunkowa dla pracownika jako prezent, nagroda czy wyróżnienie, wyróżniają samego pracodawcę. Pozwalają na zbudowanie ciepłej atmosfery w miejscu pracy, pokazują, że pracodawcy zależy na dobrobycie i dobrym samopoczuciu pracowników i przyciągają nowych rekrutów, którzy chcą doświadczyć pozytywnych wrażeń, jakich pozostałe firmy nie mogą dostarczać, posiłkując się jedynie tradycyjnymi metodami wynagradzania pracowników.


Jak rozliczyć kartę podarunkową dla pracownika?

Decydując się na podarowanie pracownikom kart podarunkowych, warto rozważyć najpierw, jak współgrają karty podarunkowe dla pracowników a podatek i ZUS.


Rozliczenie kart podarunkowych dla pracowników zależy od sposobu ich finansowania, jaki przyjęto w firmie. Jednym z nich jest wykorzystanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mogą go tworzyć jednostki zatrudniające więcej niż 50 pracowników (jednostki samorządowe i budżetowe są wyłączone z tej reguły). W tym przypadku karta podarunkowa nie jest objęta składką na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pewnym ograniczeniem jest jednak regulamin, określający sposób wydatkowania środków z ZFŚS. Wszelkie świadczenia z nich przyznawane powinny uwzględniać sytuację materialną, zdrowotną i rodzinną pracowników. Oznacza to, że karty podarunkowe nie będą mogły mieć równej wartości, lecz będzie ona musiała być dostosowana indywidualnie do pracownika. Karta podarunkowa a podatek? Karty podarunkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca może wybrać, czy wartość karty podarunkowej potraktuje jako kwotę brutto czy netto. Wybierając pierwszą opcję, z wynagrodzenia pracownika potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku potraktowania wartości karty podarunkowej jako kwoty netto należy ją ubruttowić, a różnica między tymi dwiema wartościami zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego. Co ważne, karty podarunkowe finansowane z ZFŚS nie mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu.


Drugim sposobem finansowania kart podarunkowych dla pracowników jest skorzystanie ze środków obrotowych firmy. Karty podarunkowe dla pracowników ze środków obrotowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od ich wysokości. Co więcej, podlegają one oskładkowaniu. Oznacza to, że ich wartość zwiększa podstawę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Księgowanie musi więc uwzględniać ubruttowioną kwotę netto, tj. powiększoną o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składkę ZUS. Informacje te muszą być ujęte na koniec roku w formularzu PIT-11. Szczególnie duże znaczenie ma wykorzystanie zależności karty podarunkowe a koszty uzyskania przychodu. Karty podarunkowe finansowane środkami obrotowymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, jeśli mieszczą się w ich definicji, a więc mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania, jakiemu podlegają przychody firmy.


Dlaczego karty podarunkowe to najlepsze nagrody dla pracowników?

Karty podarunkowe to najlepsze nagrody dla pracowników, ponieważ niosą ogromne korzyści zarówno dla nich, jak i dla pracodawców. Własnością kart podarunkowych, która wyróżnia je od innych nagród, jest swoboda, jaką dają pracownikom przy jednoczesnym zlikwidowaniu poczucia przypadkowości prezentu. Wręcz przeciwnie, karty podarunkowe traktowane są jako bardzo osobiste prezenty. Są więc jednym z najlepszych sposobów na nagradzanie pracowników. Inkorporując je do strategii swojej firmy, można w prosty sposób pokazać pracownikom swoją wdzięczność za ich pracę, zachęcić ich do dalszych starań i zapobiec wypaleniu zawodowemu.


Ciekawym aspektem jest również możliwość rozliczania ich na dwa sposoby oraz zależność karta podarunkowa dla pracownika a ZUS i podatek. Dowolność pozwala na dopasowanie sposobu finansowania kart podarunkowych do celu, jaki aktualnie przyświeca firmie, a także do typu działalności i preferowanego sposobu rozliczeń z pracownikami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


bottom of page