top of page
  • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Jakie znaczenie ma lojalność pracownika dla Twojej firmy?

Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje w Twojej firmie pracownik, stanowi jej część. Jego zachowania oraz cechy wpływają na efektywność wykonywanych zadań i relacje z innymi. Wyznawanie wspólnych wartości, zaufanie, a przede wszystkim lojalność zapewniają budowanie długotrwałych relacji i często są podstawą dojścia do przyświecającego firmie celu. Jakie znaczenie ma lojalność pracownika dla Twojej firmy i jak ją budować? Poznaj trochę teorii i praktycznych porad.

Lojalny pracownik, czyli jaki?

Według słownika języka polskiego lojalny oznacza uczciwy i rzetelny w stosunkach z ludźmi, a także praworządny i prawomyślny. Wśród pozostałych definicji, jakie krążą wokół tego określenia, często eksperci od rynku pracy wskazują jeszcze szczerość i zaufanie. Te cechy mogą wskazywać na to, że dany pracownik będzie angażował się w wykonywanie swoich obowiązków, jednocześnie utożsamiając się z organizacją. 

Lojalny pracownik nie przedkłada swoich korzyści i interesów nad dobro firmy, nie ucieka się do kłamstwa, które mogłoby zachwiać autorytet pracodawcy rzutujący na całe przedsiębiorstwo. Lojalność pracownika poniekąd reguluje kodeks pracy i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mimo tego, w niektórych firmach funkcjonują umowy lojalnościowe. Zatem lojalny pracownik to osoba, która uczciwie i starannie wykonuje swoje obowiązki, a dodatkowo stosuje się do zasad — norm i regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie. Lojalność w pewnym stopniu można ocenić już na etapie rekrutacji, zwracając uwagę, chociażby na częstotliwość zmiany pracy. Ale czym dokładnie jest lojalność wobec pracodawcy? 

Czym jest lojalność pracownika wobec pracodawcy?

Tak jak wspomniano wcześniej, lojalność pracownika wobec pracodawcy jest w pewnym sensie regulowana Kodeksem pracy. Artykuł 100 § 2 pkt 4 określa, że pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Co więcej, zgodnie z kodeksem obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy w sposób sumienny i ze starannością, a także stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Zatem lojalność wobec pracodawcy przejawia się m.in. dotrzymywaniem tajemnicy służbowej i brakiem bezpodstawnego działania na szkodę pracodawcy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wpływa na budowanie wizerunku firmy.

Wspominaliśmy, że na etapie rekrutacji możesz zwrócić uwagę na to, jak często Twój kandydat zmieniał miejsce pracy. Jeśli robił to bez konkretnego powodu dosyć często, to istnieje możliwość, że w Twoim zakładzie jego staż również będzie krótki. Jednak miej na uwadze, że nie zawsze brak zmiany miejsca pracy jest dowodem na lojalność.

Jeśli w Twojej firmie będzie obowiązywała umowa lojalnościowa, to taka postawa na pracowniku nie powinna być wymuszana. Jeśli wierzy on w cel Twojej firmy, utożsamia się z jej wartościami i chętnie angażuje się w nowe wyzwania, to jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Pamiętaj jednak, że warunkiem lojalności pracownika jest podobna postawa z Twojej strony.

Warto też podkreślić, że lojalny pracownik poinformuje Cię, jeśli podejmie decyzję o rezygnacji z Waszej współpracy. Powody mogą być naprawdę różne, jednak istotny w tym przypadku jest sam przekaz informacji i to, czy nie zostawi Cię, kolokwialnie mówiąc, na lodzie. Wiadomość o rezygnacji najlepiej przekazać ze stosownym wyprzedzeniem. Dzięki temu zdobędziesz cenny czas, na poszukiwania kogoś na jego miejsce.

Lojalność pracowników a wizerunek firmy

Kapitał ludzki, na który składają się pracownicy, ich wiedza, umiejętności i kompetencje, są składową sukcesu organizacji. Wraz ze swoimi postawami, a zwłaszcza lojalnością, budują przewagę konkurencyjną firmy oraz jej wizerunek. W kontaktach z klientem stanowią jej wizytówkę. Lojalny pracownik potrafi cieszyć się z sukcesów współpracowników i całej organizacji, a w rozmowie z innymi ludźmi zawsze wypowiada się pochlebnie na temat swojego pracodawcy. Taki pracownik ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy i poniekąd staje się jej ambasadorem, zwłaszcza, że jego niewymuszone rekomendacje mogą przyciągnąć nowych klientów, a nawet uzdolnionych fachowców.

Pracownik odpowiednio zmotywowany, rzetelnie wykonujący swoją pracę, potrafi zapewnić klientowi to, czego potrzebuje — dostarcza niezbędnych informacji, skupia się na jego potrzebach i sprawia, że ten, czuje się odpowiednio zaopiekowany. Nawet jeśli produkt czy usługa będzie niedopracowana, lojalny pracownik nie wykorzysta tego przeciwko firmie, godząc w jej wizerunek. Wręcz przeciwnie, będzie starał się wybrnąć z każdej trudnej i niekomfortowej sytuacji.  

Lojalność pracownika w kontekście wizerunku firmy jest elementem, który go buduje. Właściwe reprezentowanie jej na zewnątrz będzie warunkowało to, jak postrzegają ją klienci oraz potencjalni inwestorzy. Dawanie przykładu swoim podwładnym i współpracownikom to podstawa, ale miej na uwadze, że możesz (i powinieneś) robić znacznie więcej. O tym, co wpływa na lojalność pracowników wobec firmy i jak ją budować, dowiesz się z dalszej części artykułu. 

Co wpływa na lojalność pracowników wobec firmy?

Zastanawiając się nad tym, co wpływa na lojalność pracowników wobec firmy, warto wspomnieć o wynikach badań przeprowadzanych przez serwis pracuj.pl. Według nich lojalny pracownik nie odejdzie z firmy w okresie kryzysu, zrozumie brak należnej mu premii, jeśli firma ma gorszy czas, przyjdzie za kolegę w czasie choroby i zrealizuje także jego zadania. Aby mieć takich pracowników, istotny jest Twój udział w kształtowaniu pożądanych postaw i budowaniu zaangażowania. 

Na pewno warto zacząć od podstaw, czyli zapewnienia odpowiednich warunków do pracy, bezpieczeństwa i higieny, a także punktualnego wypłacania wynagrodzeń. Na lojalność, ale i budowanie zaufania wpływa też dobra atmosfera w miejscu pracy, przejrzysty system motywacyjny, chęć nawiązywania długotrwałej współpracy na przejrzystych warunkach, ale też przejrzysta polityka transparentności, czyli przetwarzania danych osobowych.

Jako lider (jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś liderem, przeczytaj jeden z wcześniejszych artykułów) pamiętaj też o konstruktywnej informacji zwrotnej. Dzięki niej stworzysz efektywny system komunikacyjny i możesz wpłynąć na poprawę pewnych obszarów pracy swojego pracownika. Pracownik, któremu zależy na pracy w Twojej firmie, doceni wartościowy feedback.

Warto wspomnieć też, że lojalny pracownik, który identyfikuje się z marką, jest zaangażowany w swoją pracę i rozwój przedsiębiorstwa. Widzi w firmie potencjał oraz drogę do samorozwoju. Dlatego nie tylko zachęcaj do wykazywania inicjatywy, ale i stwórz odpowiednie warunki do rozwoju kariery. Pracownik, widząc możliwą ścieżkę awansu, nie będzie chciał zmieniać pracy – raczej spojrzy na nią bardziej przyszłościowo i szukając w niej swojego miejsca, wykaże się lojalnością. Tacy pracownicy chętnie włączają się w proponowane działania firmy, sami też prezentują swoje pomysły i wykorzystują w możliwie najlepszy sposób swoje umiejętności oraz wiedzę. Zastanawiasz się, jakie działania możesz podjąć, by zyskać lojalność pracownika?

Jak budować lojalność w pracy?

Nie oczekuj, że każdy, kto pojawi się w Twojej firmie będzie idealnym kandydatem na lojalnego pracownika. Oczywiście, zwróć uwagę na tę cechę już na etapie poszukiwań, jednak pamiętaj, że budowanie lojalności to proces, który trwa cały czas. Lojalność i pozostałe cechy, z którymi często idzie ona w parze, pozwolą Ci zbudować silny zespół, w którym relacje będą opierały się na współpracy, rzetelnym wykonywaniu obowiązków i umiejętnym radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. 

Budując lojalność w pracy, zwróć uwagę na to, by kultura organizacyjna odzwierciedlała misję i cele organizacji. Ponadto system wynagrodzeń i motywacji, powinny być z nimi spójne. Doceniaj pracowników, zwłaszcza na forum, a konstruując system motywacyjny, zwróć uwagę na potrzeby pracowników. Aby był możliwie jak najbardziej dopasowany do każdego z nich, musi być odpowiednio rozbudowany i najlepiej regularnie aktualizowany. 

System wynagrodzeń i benefitów musi być nie tylko przez każdego pracownika akceptowany, ale i dobrze znany oraz rozumiany. Dlatego najlepiej, aby każdy pracownik miał wgląd do odpowiednich dokumentów. Uwzględnij w nich pożądane postawy oraz zachętę do wykazywania inicjatywy. Dzięki tym działaniom, pracownik będzie czuł się wysłuchany, a mając poczucie, że jego zdanie jest ważne, będzie identyfikował się z firmą bardziej niż ktoś, kto przychodzi do pracy jedynie wykonywać swoje zadania.

Wspomniane działania, które pomogą Ci budować lojalność pracowników w Twojej firmie wesprzyj za pomocą benefitów w postaci przeżyć i imprez integracyjnych. Liczne badania na ten temat potwierdzają ich skuteczność, bowiem dzięki emocjom towarzyszącym przeżywaniu, pracownicy budują system pozytywnych skojarzeń z miejscem pracy i jednocześnie wzrasta ich przywiązanie.

Tak ważne zadanie najlepiej powierzyć komuś, kto ma doświadczenie w tym temacie. Pomożemy Ci stworzyć elastyczny system wynagrodzeń i benefitów, który będzie odpowiedzią na potrzeby Twoje i Twoich pracowników. Co ważne, nie kupujesz jednego z przygotowanych planów, co praktykują niektóre firmy. Tworzymy rozwiązania unikalne, dopasowane do Twojej firmy.

Inwestując w swoją firmę, poprzez zapewnienie korzystnych i konkurencyjnych warunków pracy, a także chwaląc się skrojonym na miarę potrzeb systemem motywowania, masz szansę przyciągnąć tych najlepszych. Lojalni pracownicy będą sumiennie pracowali na Wasz wspólny sukces, jednocześnie sami będą mogli czerpać wiele korzyści. Chociaż Kodeks pracy wymaga od nich rzetelnego wykonywania swoich zadań i dbania o dobre imię przedsiębiorstwa, to Ty dzięki swoim działaniom nie będziesz temu poświęcać wielu myśli. Zauważysz, że lojalni pracownicy są z Tobą i skupisz się na rozwoju firmy. Już wiesz, jak budować lojalność w pracy, dlatego teraz możesz przystąpić do usprawniania swojej organizacji!

bottom of page