top of page
 • Zdjęcie autoraMonika Walczak

Satysfakcja z pracy. Dlaczego badanie satysfakcji pracownika jest tak ważne?

W każdej firmie powołany jest odpowiedni dział zajmujący się organizacją zespołu, jak i danej sieci. Mowa o dziale HR. Oprócz podstawowych działań, jego zadaniem jest regularne przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji pracownika. Ma to na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z pracy oraz ustalenie, które działania organizacji i przełożonych wpływają na nich pozytywnie, a które negatywnie. W razie wyniku wskazującego na niezadowolenie z pracy należy znaleźć tego przyczynę oraz zaproponować rozwiązanie problemu. Dlaczego satysfakcja pracowników jest tak niezmiernie ważna dla pracodawcy?

Czym jest satysfakcja z pracy?

Satysfakcja z pracy to wskaźnik, który mówi nam, czy dany pracownik jest zadowolony ze swojej pracy i w jak dużym stopniu. Poziom satysfakcji jest bezpośrednim odniesieniem do emocji, jak i toku myślenia o stanowisku, na którym podwładny pracuje. Na początku współpracy z firmą, każdy pracownik przechodzi tzw. okres poznawczy. Jest to nic innego jak porównanie oczekiwań i potrzeb danej osoby z sytuacją, jaka panuje w organizacji. Tak więc im mniejsza różnica między tymi czynnikami, tym poziom satysfakcji z pracy jest wyższy. Zbadano, że oczekiwania pracownika odnoszą się najczęściej do pracy, jaką wykonuje i są związane z wynagrodzeniem, zarządzaniem oraz atmosferą, jaka panuje w danym zakładzie. Z psychologicznego punktu widzenia mówi się, że satysfakcja jest częścią całego systemu, na który składa się kilka czynników m.in. zaangażowanie czy przynależność do grupy.

Co wpływa na satysfakcję z pracy?

Możemy wyróżnić tu trzy najważniejsze czynniki, które wpływają na satysfakcję danego pracownika z jego pracy. Są to: 

 1. Czynniki społeczne – odnoszą się do środowiska pracy. Chodzi tu o relacje między pracownikami, i ich kierownikami oraz relacje między poszczególnymi pracownikami danej firmy. Istotne są również relacje między pracownikami, a ich klientami, które pozwalają utrzymać dobrą atmosferę. Te czynniki są w stanie zadowalająco podnieść wydajność pracy danego pracownika, jak i całego zespołu.

 2. Czynniki osobiste – te czynniki mają największy wpływ na to, czy dany pracownik odczuwa satysfakcję ze swojej pracy. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od konkretnej osoby, a nie od organizacji w firmie. Do tych czynników bez problemu możemy zaliczyć wiek, umiejętności, doświadczenie zawodowe, status społeczny czy płeć. Jednocześnie możemy zaliczyć tu również to, czy pracownik czuje się użyteczny i potrzebny w danej firmie oraz to, czy dąży do samorealizacji.

 3. Czynniki organizacyjne – czynniki, które tyczą się organizacji oraz wszystkich zasad, które funkcjonują w firmie. Chodzi tu o politykę firmy, jak i jej stosunek do zatrudnionego pracownika. Oprócz tego badany jest poziom trudności oraz rodzaj wykonywanego zajęcia, jak i to czy dany pracownik pasuje do przypisanego mu stanowiska. Ostatnim czynnikiem jest wynagrodzenie oraz jego wysokość. Każdy powinien otrzymywać wypłatę zgodną z ustaloną hierarchią zakładu, doświadczeniem i kompetencjami, jakie posiada dany pracownik.

Badanie satysfakcji pracownika – kiedy należy je przeprowadzić?

Badanie satysfakcji pracownika tak naprawdę warto przeprowadzać cyklicznie (np. co pół roku, rok). Da ono firmie odpowiedź na wiele ważnych pytań, dzięki którym dział HR będzie mógł zaplanować działania mogące poprawić wydajność zatrudnionych osób. Dlatego tak naprawdę każdy moment na przeprowadzenie badania satysfakcji pracownika jest dobry. Należy jednak pamiętać o tym, że od przeprowadzenia go, ważniejsze jest wyciągnięcie wniosków, przeanalizowanie ich, odnalezienie rozwiązań i wprowadzenie ich w życie. Samo przeprowadzenie badania satysfakcji tak naprawdę nie da nic, ponieważ bez istotnych zmian będzie stratą czasu działu HR, jak i pracowników. Warto jest przeprowadzać takie badanie, lecz musi ono pociągnąć za sobą wnioski i odpowiednie działania.

Ankieta satysfakcji pracownika – jak ją przygotować?

Ankieta satysfakcji pracownika to najskuteczniejsza metoda badania zaangażowania, motywacji i efektywności członków zespołu. Istotnym jest jednak, by przygotować ją w odpowiedni, przemyślany sposób. Jakie pytania zadać w ankiecie satysfakcji pracownika? Mogą one dotyczyć rozwoju, relacji z przełożonym i współpracownikami czy sposobów zarządzania w firmie. Należy jednak pamiętać, że niepoprawnie przygotowane ankiety mogą zniechęcić pracowników do ich wypełnienia, mieć negatywny wpływ na efektywność badania i uniemożliwić wyciągnięcie miarodajnych wniosków. Warto więc unikać zbyt długich ankiet i nie stosować wyłącznie pytań zamkniętych lub otwartych. Pytania półotwarte sprawdzą się doskonale. Oto jak może brzmieć kilka podstawowych pytań w ankiecie satysfakcji pracownika:

 1. Czy uważasz, że zdanie Twoje i Twoich współpracowników jest ważne dla przełożonych?

 2. Jak oceniasz obłożenie pracą na Twoim stanowisku?

 3. Czy utrzymujesz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?

 4. Co sprawia, że czujesz się w pracy komfortowo?

 5. Jak oceniasz komunikację wewnątrz firmy?

 6. Czy uważasz, że firma umożliwia Ci rozwój umiejętności?

 7. Jakie umiejętności chciałbyś/chciałabyś rozwinąć?

 8. Opisz w trzech słowach swojego przełożonego?

 9. Jak oceniasz współpracę zespołową w firmie?

 10. Czy uważasz, że Twój wysiłek i zaangażowanie są docenione?

 11. Jakie rozwiązania mogą podnieść efektywność pracy w organizacji?

Dlaczego zadowolenie z pracy jest ważne?

Najprostszą odpowiedzią jest fakt, że zadowolony pracownik to wydajniejszy pracownik. Naukowcy wyliczyli, że zadowoleni pracownicy są o 15% bardziej produktywni od tych niezadowolonych. Oprócz tego potrafią się o wiele szybciej rozwijać. Bardzo często satysfakcja z pracy przekłada się na zarobki. Chodzi tu o fakt, że jeśli pracownik odczuwa satysfakcję, to ma o wiele lepsze pomysły, dzięki czemu zwiększa swoją szansę na podwyżkę czy też awans. Bardzo często jest tak, że jeśli pracownik odczuwa satysfakcję ze swojej pracy, to chętniej do niej wraca.

Z wielu analiz dowiadujemy się także, że zadowolenie ze swej pracy generuje o wiele mniejszą ilość stresu, przez co pracownicy rzadziej miewają problemy z własną psychiką oraz nie popadają w depresję spowodowaną napięciem zawodowym. Dodatkowo zadowoleni pracownicy posiadają większe poczucie wartości, co za tym idzie, są o wiele bardziej produktywni, nie boją się działać i podejmować ryzyko. Ostatnim ważnym aspektem odczuwania satysfakcji jest to, iż pracownik czuje, że jego praca ma jakiekolwiek znaczenie. Taki podwładny czuje się ważny dla organizacji, rozumie i dostrzega sens swojej pracy, czuje przywiązanie i lojalność. 

Jak podnieść poziom satysfakcji z pracy?

Satysfakcja z pracy bezpośrednio wpływa na motywację i efektywność zatrudnionych osób. Zadowolony pracownik przenosi swoje zaangażowanie na pojedyncze jednostki, czy zespoły w przedsiębiorstwie. Dlatego tak ważne jest badanie, analizowanie i podnoszenie satysfakcji z pracy.  Jak to zrobić? Istnieje kilka metod na podniesienie i utrzymanie poziomu satysfakcji z pracy. Wszystko rzecz jasna zależy od potrzeb pracowników, jednak istnieją uniwersalne rozwiązania, które sprawdzają się w większości organizacji. 

Nagradzanie zaangażowania i wysiłków

Nic tak nie napędza do dalszego działania, jak bycie docenianym i zauważonym. Każdy pracownik, który otrzyma uznanie za swój wysiłek, będzie miał motywację do dalszych starań i większą satysfakcję z własnych działań na rzecz firmy. Badania przeprowadzone przez Globalforce wykazały ośmiokrotny wzrost zaangażowania pracowników otrzymujących kilkukrotnie w roku drobne nagrody niż u tych, którzy czekają na całoroczne podsumowanie swoich wyników. Istotny jest również rodzaj gratyfikacji.  

Utrzymanie work-life balance

Benefity w postaci nowych doświadczeń i przeżyć pozwolą utrzymać życiową równowagę, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na satysfakcję z pracy, a co za tym idzie, również wydajność pracownika. Bonusy umożliwiające odkrywanie i rozwijanie nowych pasji to inwestycja w rozwój osobisty pracownika i sposób na podniesienie satysfakcji życiowej, a tym samym efektywności w codziennych działaniach. Ważne jest, by dopasować rodzaj atrakcji do preferencji, charakteru i upodobań danej osoby. W naszej ofercie znajdują się propozycje nagród pozapłacowych, które odpowiednio dobrane, ucieszą pracownika uwielbiającego adrenalinę i silne emocje, jak i tego, który bardziej ceni sobie spokój i relaks. Dobrze dobrane bonusy w formie przeżyć będą nie tylko okazją do rozwoju, ale także interesującą formą spędzania wolnego czasu po pracy. 

Skuteczna integracja zespołu

Poziom satysfakcji z pracy jest ściśle związany ze stosunkiem pracownika do organizacji, przełożonego, przydzielonych zadań i przede wszystkim do współpracowników. Zgrany zespół tworzy atmosferę sprzyjającą wzajemnej motywacji i inspiracji do dalszych działań. Skutecznym sposobem na zbudowanie silnego zespołu jest onboarding. To metoda, która nie tylko zmniejsza czas niezbędny do aklimatyzacji nowych pracowników, ale również pozwala zmniejszyć ich rotację i wypracować bezcenną atmosferę w organizacji. Eventy integracyjne dla podwładnych usprawniają komunikację w firmie, nakierowują zespół na działania opierające się na współpracy, zmniejszają napięcia i zapobiegają powstawaniu nieporozumień. 

Stałe budowanie zaangażowania i satysfakcji pracownika to kluczowy element podnoszenia produktywności. Pracownik odczuwający zadowolenie, który jest świadomy swojej roli w zespole, będzie zaangażowany, gotowy do podjęcia współpracy i szukania rozwiązań pozwalających przynieść firmie większe zyski. Napędza go satysfakcja zawodowa, która jest motorem coraz lepszych działań. Skorzystaj ze wsparcia naszych specjalistów, którzy dobrze wiedzą, jak podnieść poziom satysfakcji z pracy i utrzymać go na wysokim poziomie. Wybierając benefity pozapłacowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy, zauważysz znaczny wzrost wydajności podwładnych, a co za tym idzie, spotęgowanie osiąganych wyników.

bottom of page