top of page
  • Zdjęcie autoraAleksandra Rębisz

Team building. Czym różni się od integracji i dlaczego warto go stosować?

Zespół pracowniczy to podstawowa komórka budująca każdą organizację. W zależności od wielkości firmy i jej obszaru działalności mogą się na nią składać zespoły rozumiane w różny sposób - zespoły projektowe (tymczasowe, bo rozwiązywane po zakończeniu prac nad danym projektem), stały zespół pracowników konkretnego dział, czy międzydziałowy zespół, zajmujący się okresowo powracającymi kwestiami. Zespołem jest w końcu cała kadra pracownicza. Wspominając o pracy zespołowej, mamy na myśli starania wielu jednostek, dzięki którym indywidualne zalety każdej z nich, łączą się z zaletami pozostałych. Jednostki wpływają na siebie nawzajem, potęgują swoje umiejętności i korygują wady, przez co uzyskany efekt cechuje się najwyższą jakością.


Pomaga w tym praktyka team building. Należy pamiętać, że zespołem nie jest się od razu. Zespołem się staje. Niemożliwe jest, by grupa mniej lub bardziej znajomych sobie osób o zróżnicowanych poglądach, gustach, ambicjach i sposobach pracy, zebrała się i natychmiast potrafiła ze sobą zgodnie współpracować. Zespół, w którym członkowie rozumieją się i dogadują, nie powstaje sam z siebie. By praca zespołu przynosiła owocne efekty, trzeba zadbać o jego odpowiednie zbudowanie.


Co to jest team building?

Słysząc team building, niekoniecznie wiemy od razu o czym mowa. Nasuwa się pytanie team building co to znaczy? To proces budowania zespołu, poprzez angażowanie jego członków w grupowe aktywności. Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie im poznania siebie nawzajem. Nie chodzi jednak jedynie o poznanie siebie jako osób prywatnych i nawiązanie przyjaźni. Jest to oczywiście pożądany i korzystny skutek team buildingu. Ważniejsze jest jednak, by podczas brania udziału w atrakcjach, członkowie zespołu poznali sposoby pracy swoich kolegów.


Na team building zazwyczaj składają się aktywności integracyjne - terenowe, miejskie, strategiczne, wymagające współpracy, logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Podczas tych aktywności członkowie zespołu mogą zidentyfikować zarówno mocne, jak i słabe strony swoich współpracowników. Mogą zaobserwować, jakim typem pracownika w grupie są, jaką pozycję zajmują oraz jak otwarci są na dyskusję i pomysły innych. Mogą zidentyfikować, jak przebiega ich proces myślowy i zauważyć, jaki tryb pracy im najbardziej odpowiada.


Team building dla firm - jakie niesie korzyści?

Team building dla firm ma szereg korzyści. Wykonywanie pracy przez członków zespołu, którzy ograniczają swoje kontakty do koniecznego minimum zawodowego jest możliwe. Wydajność pracowników może jednak być niższa niż ich maksymalne możliwości, bo chłodna atmosfera w miejscu pracy będzie przeszkadzała im w osiąganiu całkowitej satysfakcji. Dlatego tak istotne znaczenie ma dbanie o relacje międzyludzkie. Praktykowanie team building umożliwia pracownikom poznanie się i nawiązanie głębszych znajomości, co skutkuje większą chęcią do pracy i motywacją do inspirowania siebie nawzajem.


Jak wspomniane zostało we wcześniejszym punkcie, team building oferuje pracownikom nie tylko możliwość poznania swoich charakterów w kontekście codziennego życia. Podczas odpowiednio dobranych aktywności mają oni okazję do zidentyfikowania swoich technik pracy. Znając je i widząc na prostych przykładach, jak ich mechanizmy działają w praktyce, pracownicy mogą przygotować się na pracę zespołową ze sobą nawzajem, bo wiedzą na co mogą liczyć ze strony współpracowników. Mogą dopasować swoje sposoby działania tak, by były spójne i zrozumiałe dla reszty zespołu.


Imprezy team building pozwalają pracownikom na poznanie sposobów komunikowania się pozostałych członków zespołu. Dzięki temu podczas faktycznej pracy będą wiedzieli, jak podejść do konkretnej osoby, by móc przeprowadzić z nią przyjemną dla obu stron, ale i owocną dyskusję. Umiejętność porozumiewania się ze sobą jest kluczem do pomyślnej pracy zespołowej. Co więcej, nie można zapomnieć, że podczas wspólnych zadań integracyjnych pracownicy mają okazję poznać swoje słabe i mocne strony. Sprawi to, że będą wiedzieli jak w bardziej produktywny sposób rozdysponować zadania. Zyskają cenne informacje na temat tego, w jakim stopniu ich umiejętności się scalają i uzupełniają, i jak mogą sobie wzajemnie pomóc.


Wyżej wymienione czynniki, wynikające z działań team building sprawią, że pracownicy będą umieli współpracować. Fakt ten wpłynie pozytywnie zarówno na ich samopoczucie, jak i na wynik firmy. Dzięki team building firma zyskuje większe zaangażowanie i zgranie pracowników, które przekłada się na szybszą pracę zespołu bez eliminowania dbałości o szczegóły. Najważniejszy jest początek pracy, bo to właśnie podczas niego role i relacje poszczególnych członków zespołu się zarysowują. Warto więc szczególnie przed rozpoczęciem pracy zadbać o aktywność, która umożliwi pracownikom zapoznanie się z sobą nawzajem poza środowiskiem pracy - bez stresu i konsekwencji - aby właściwą pracę mogli zacząć już przygotowani.


Czym różni się team building od zwykłej integracji?

Częstym błędem jest pojmowanie team building jako sposobu integracji. Nie da się do końca zrozumieć, team building co to jest, bez zrobienia tutaj rozróżnienia. Mimo, że u podstaw obu stoi ta sama idea - poznanie się pracowników - nie należy mylić tych pojęć. Integracja pracowników również opiera się na wykorzystaniu aktywności inkorporujących pracę zespołową. Są to jednak wydarzenia o luźniejszym charakterze. Ich celem jest budowanie wśród współpracowników koleżeńskich, a nawet przyjaznych relacji. Ma to skutkować powstaniem między nimi więzi wzajemnego zaufania i wykreowaniem pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, a w konsekwencji - wzrostem motywacji pracowników.


Team building również celuje w urządzanie wydarzeń dla pracowników, w których trakcie będą mogli się poznać. Nadrzędnym celem jest jednak poznanie cech, które następnie pracownicy będą przejawiać na polu zawodowym tak, by ich wspólna praca stała się bardziej owocna i wydajna. Nie da się jednak zaprzeczyć, że integracja team building wspomaga.


Przykłady atrakcji team buildingowych

Wybór atrakcji team buildingowych musi być dobrze przemyślany. Powinny być one jak najbardziej oryginalne, by zaskoczyć i zadziwić. Atrakcje team building wspierające z jednej strony powinny testować określone umiejętności i być wyzwaniem dla zespołu, z drugiej - muszą oferować wielką frajdę, by były dobrze przyjęte.


Wspólne tworzenie

Dobra zabawa teambuildingowa powinna w jak największym stopniu opierać się na pracy zespołowej. Świetnym przykładem może być poproszenie uczestników o stworzenie w grupach funkcjonalnego przedmiotu jak np. tratwa czy nosze, przy użyciu ograniczonych surowców. Wygra zespół, któremu pierwszemu uda się zbudować przedmiot spełniający swoje zadanie (np. przenoszący człowieka na określoną odległość). Jednak to nie wygrana będzie stawką w tej grze. By sprostać wyzwaniu, członkowie zespołu będą musieli przećwiczyć swoją komunikację, uruchomić kreatywność, wykazać się strategicznym myśleniem i umiejętnością koordynacji pracy.


Gry terenowe i fabularne

Zajęcia team building to atrakcje wpływające pozytywnie nie tylko na ducha zespołu, ale i na jego wydajność. Są nimi wszelkie gry w terenie, na przykład zwiady czy paintball. Podczas nich członkowie zespołu będą musieli wykazać się umiejętnością planowania i szybkiego podejmowania decyzji. Kluczowym będzie przetestowanie ich podejścia do ryzyka. Nieraz mogą bowiem stanąć przed wyborem - czy podążać zgodnie z planem, czy na podstawie zdarzeń chwili wykonać ruch na własną rękę. Wówczas pracownicy będą mogli poznać podejście i sposób myślenia swoich kolegów.


Emocjonalne przeżycia

Nic nie łączy członków zespołu tak, jak wspólne przeżywanie chwytających za serce chwil. To również w takich momentach najlepiej ujawnia się osobowość człowieka. Emocjonujące atrakcje świetnie sprawdzają się więc jako atrakcje team buildingowe. Niekoniecznie muszą być one ekstremalne. Może to być spokojna atrakcja, o ile wymaga pracy grupowej i jest na tyle oryginalna, że wzbudza zainteresowanie, a nawet zachwyt. Przykładem może być rejs żaglówką, podczas którego członkowie zespołu przechodzą szybki kurs żeglowania i muszą wykonywać niektóre obowiązki samodzielnie. Taka atrakcja nie tylko zbliży zespół do siebie, ale i zadba o rozwój ich komunikacji i zarządzania zasobami. Co więcej, członkowie zespołu będą mogli zobaczyć swoich kolegów podczas nauki i zidentyfikować, z jaką łatwością i poziomem entuzjazmu do niej podchodzą i jaki jej sposób preferują. Dlatego też jako atrakcje team building szkolenia świetnie się sprawdzają, szczególnie jeśli dotyczą efektywnej pracy w grupie, komunikacji czy podziału obowiązków.


Wyjazdy i imprezy team building - jak je zorganizować?

Dobra organizacja wydarzeń jest kluczem do sukcesu procesu team building. Jeśli zachodzi taka możliwość, lepiej zabrać zespół na kilkudniowy wyjazd. Pobyt ze sobą dłużej niż kilka godzin pozwoli im pogłębić towarzyskie relacje. By wyjazd był ze wszech miar udany, warto zapoznać się z ofertami profesjonalnej organizacji eventów firmowych.


Jak w przypadku planowania zwykłego wyjazdu, istotne jest ustalenie daty z wyprzedzeniem, by móc zyskać wiadomość zwrotną od pracowników w odpowiednio wcześniejszym terminie. Jest to bardzo ważne, ponieważ planując wyjazd czy imprezę team building, trzeba znać liczbę jej uczestników. Jedynie wtedy można dobrać atrakcje tak, by pasowały do liczebności grupy. Jednak to nie jedyny czynnik przesądzający o wyborze atrakcji. Ich realizacja jest celem wyjazdu team buildingowego. Trzeba więc dobrać je z rozwagą i dopasować do charakteru zespołu, z jakim będzie się pracować. W zależności od tego, jakie zadania zespół będzie miał do wykonania podczas regularnej pracy, będzie on potrzebował aktywności rozwijających określone umiejętności. Należy więc przeanalizować cele i założenia głoszone przez zespół i wybrać atrakcje, które rozwiną potrzebne w danym obszarze umiejętności.


Istotne jest również zadbanie o odpowiednią atmosferę na wyjeździe. Jego celem jest zwiększenie wydajności pracy zespołu, ale sam wyjazd nie powinien kojarzyć się ze żmudnym obowiązkiem. Merytoryczne atrakcje i szkolenia powinny być przeplatane luźnymi chwilami, podczas których uczestnicy będą mogli na własną rękę integrować się z zespołem. To bardzo istotne, skoro wiemy już, co to jest team building. To przede wszystkim stworzenie pracownikom okazji do swobodnych dyskusji, które zaowocują ich wzajemnym poznaniem siebie zarówno z prywatnej, jak i zawodowej strony.

bottom of page