top of page
 • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Corporate wellness. Zadbaj o zdrowie i samopoczucie swoich pracowników

Corporate wellness, czyli programy mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej zatrudnionych, stają się nieodłącznym elementem strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawdź, czym jest corporate wellness, jakie korzyści przynosi pracownikom i firmom oraz jak skutecznie wdrożyć taki program w swojej organizacji.

Czym jest corporate wellness?

Corporate wellness to holistyczne podejście do zdrowia pracowników, obejmujące różnorodne działania i inicjatywy mające na celu poprawę ich kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Programy te mogą obejmować m.in. zajęcia sportowe, warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, konsultacje z psychologiem, programy radzenia sobie ze stresem, a także inicjatywy promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Corporate wellness nie jest jedynie modnym trendem, lecz świadomym wyborem firm, które rozumieją, że zdrowi i zadowoleni pracownicy są kluczem do sukcesu organizacji. Inwestycja w corporate wellness to inwestycja w kapitał ludzki, który przekłada się na lepsze wyniki biznesowe, zwiększoną produktywność, niższy poziom absencji chorobowej oraz większe zaangażowanie pracowników.Corporate wellness, workplace wellness i corporate wellbeing

Zasadniczo, corporate wellness i workplace wellness odnoszą się do tego samego konceptu - działań i programów mających na celu poprawę zdrowia i samopoczucia pracowników. Jednakże, istnieją pewne subtelne różnice w użyciu tych terminów:

 • corporate wellness jest często używane w szerszym kontekście, odnosząc się do strategii firmy dotyczącej zdrowia pracowników, obejmującej zarówno programy wellness, jak i kulturę organizacyjną promującą zdrowy styl życia;

 • workplace wellness skupia się bardziej na konkretnych działaniach i inicjatywach podejmowanych w miejscu pracy, takich jak zajęcia sportowe, warsztaty zdrowotne czy dostęp do zdrowych posiłków;

 • corporate wellbeing jest terminem często używanym zamiennie z corporate wellness, ale może też odnosić się do szerszego zakresu działań, obejmujących nie tylko zdrowie fizyczne i psychiczne, ale także dobrostan finansowy, rozwój osobisty czy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Korzyści dla zdrowia pracowników

Programy corporate wellness mają pozytywny wpływ na zdrowie pracowników na wielu płaszczyznach. Regularna aktywność fizyczna, promowana przez takie programy, pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała, redukcji ryzyka chorób serca, cukrzycy i innych schorzeń cywilizacyjnych. Zajęcia sportowe i rekreacyjne wpływają również korzystnie na samopoczucie psychiczne, redukując poziom stresu, lęku i depresji.

Corporate wellness to nie tylko aktywność fizyczna, ale także edukacja w zakresie zdrowego stylu życia. Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, zarządzania stresem czy higieny snu pomagają pracownikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących swojego zdrowia. Dzięki temu pracownicy są bardziej świadomi swoich potrzeb i potrafią lepiej zadbać o swoje ciało i umysł.Korzyści dla Twojej organizacji

Zdrowi i zadowoleni pracownicy to największy kapitał każdej firmy. Corporate wellness przekłada się na szereg korzyści dla organizacji, takich jak:

 • zwiększona produktywność: pracownicy, którzy czują się dobrze fizycznie i psychicznie, są bardziej skoncentrowani, efektywni i kreatywni.

 • mniejsza absencja chorobowa: zdrowi pracownicy rzadziej chorują i biorą zwolnienia lekarskie, co przekłada się na oszczędności dla firmy.

 • większe zaangażowanie: pracownicy, którzy czują się docenieni i zadbani przez pracodawcę, są bardziej lojalni i zaangażowani w swoją pracę.

 • lepszy wizerunek firmy: firmy inwestujące w corporate wellness są postrzegane jako atrakcyjni pracodawcy, co ułatwia rekrutację i zatrzymanie talentów.

 • redukcja kosztów opieki zdrowotnej: zdrowsi pracownicy generują mniejsze koszty związane z leczeniem i rehabilitacją.

Firmy takie jak Google, Johnson & Johnson czy Nike od lat inwestują w corporate wellness i odnotowują znaczące korzyści w postaci zwiększonej produktywności, mniejszej absencji chorobowej i większego zaangażowania pracowników.

Składniki efektywnego programu corporate wellness w miejscu pracy

Skuteczny program corporate wellness powinien być dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracowników. Kluczowe elementy takiego programu to:

 • Aktywność fizyczna: zajęcia sportowe, fitness, joga, pilates, a także dostęp do siłowni czy basenu.

 • Zdrowe odżywianie: dostęp do zdrowych posiłków w firmowej stołówce, warsztaty kulinarne, konsultacje z dietetykiem.

 • Zdrowie psychiczne: warsztaty radzenia sobie ze stresem, konsultacje z psychologiem, programy mindfulness.

 • Profilaktyka zdrowotna: badania profilaktyczne, szczepienia, programy rzucania palenia.

 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, programy wsparcia dla rodziców.

Ważne jest, aby program corporate wellness był różnorodny i uwzględniał potrzeby różnych grup pracowników. Należy również pamiętać o regularnej ewaluacji programu i wprowadzaniu zmian na podstawie opinii pracowników.
Jak przeprowadzić wdrażanie programu corporate wellness w firmie?

Wdrożenie programu corporate wellbeing wymaga odpowiedniego planowania i zaangażowania ze strony zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Jak to zrobić?

 1. Zbadaj potrzeby pracowników: przeprowadź ankiety lub wywiady, aby dowiedzieć się, jakie działania i inicjatywy byłyby dla nich najbardziej wartościowe.

 2. Opracuj strategię: określ cele programu, budżet, harmonogram działań oraz sposób komunikacji z pracownikami.

 3. Wybierz odpowiednie działania: zaproponuj różnorodne aktywności, które odpowiadają potrzebom różnych grup pracowników.

 4. Zaangażuj pracowników: zachęć ich do aktywnego udziału w programie, np. poprzez tworzenie wewnętrznych grup sportowych czy organizację konkursów.

 5. Monitoruj efekty: regularnie sprawdzaj, czy program przynosi oczekiwane rezultaty i wprowadzaj ewentualne zmiany.

Oferta corporate wellbeing dla firm w exp-pro

W exp-pro rozumiemy, że każdy zespół jest inny, dlatego pomożemy Ci wybrać benefity dla pracowników z zakresu corporate wellbeing, które odpowiadają na unikalne potrzeby Twojej firmy. Nasze doświadczenie w organizacji eventów i szkoleń pozwala nam tworzyć kompleksowe rozwiązania, które angażują pracowników i przynoszą wymierne korzyści dla całej organizacji. Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli wspólnie opracować program, który pozwoli Twoim pracownikom osiągnąć pełnię potencjału, a Twojej firmie odnieść sukces.

Corporate wellness to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom. Zdrowi i zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni, zaangażowani i lojalni wobec pracodawcy. Inwestując w corporate wellness, inwestujesz w przyszłość swojej organizacji!

bottom of page