top of page
  • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Employer Branding zewnętrzny. Jak zbudować atrakcyjny wizerunek swojej firmy?


Employer branding zewnętrzny jest kluczowym elementem sukcesu organizacji w dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Odpowiednie budowanie wizerunku pracodawcy i dbanie o pozytywne doświadczenia kandydatów i pracowników staje się coraz bardziej istotne dla przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego zewnętrzny employer branding jest ważny dla organizacji, jak różni się od employer brandingu wewnętrznego oraz jak wpływa na zdolność przyciągania i zatrzymywania talentów. Odkryjemy, jakie działania i strategie mogą pomóc firmom w budowaniu silnego wizerunku pracodawcy i tworzeniu pozytywnego środowiska pracy.

Czym jest employer branding zewnętrzny i dlaczego jest ważny dla organizacji?

Employer branding zewnętrzny odnosi się do wizerunku i reputacji organizacji jako pracodawcy w oczach osób spoza firmy, takich jak potencjalni pracownicy, kandydaci do pracy, klienci, dostawcy i społeczność lokalna. Jest to całościowy proces budowania pozytywnego wizerunku firmy, jej kultury organizacyjnej, wartości i warunków pracy, w celu przyciągnięcia i zainteresowania najbardziej odpowiednimi talentami na rynku.


Kluczowym elementem employer brandingu zewnętrznego jest tworzenie spójnej i atrakcyjnej narracji firmy, która opowiada o tym, dlaczego warto pracować w danej organizacji i jakie korzyści oferuje potencjalnym pracownikom. To może obejmować komunikację przez różne kanały, takie jak strona internetowa firmy, media społecznościowe, kampanie reklamowe, uczestnictwo w targach pracy czy relacje z mediami.


Ważność employer brandingu zewnętrznego wynika z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, w obliczu globalnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników, organizacje muszą konkurować o najlepsze talenty na rynku. Pracownicy mają teraz większe możliwości wyboru i skłonni są do zatrudnienia się w firmach, które prezentują się jako atrakcyjni pracodawcy.


Po drugie, employer branding zewnętrzny pomaga budować pozytywny wizerunek firmy, co przekłada się na jej ogólną reputację. Kiedy organizacja jest postrzegana jako dobry pracodawca, zyskuje ona przewagę konkurencyjną, przyciągając bardziej zaangażowanych i lojalnych pracowników. To z kolei może prowadzić do większej produktywności, innowacyjności i sukcesu biznesowego.Różnica między employer brandingiem zewnętrznym a wewnętrznym

Podczas gdy employer branding zewnętrzny koncentruje się na budowaniu wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy na zewnątrz, employer branding wewnętrzny skupia się na utrzymaniu i rozwijaniu zaangażowania pracowników już zatrudnionych w firmie.


Employer branding wewnętrzny obejmuje strategie i działania mające na celu zbudowanie silnej kultury organizacyjnej, promowanie wartości firmy, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, rozwoju i możliwości awansu dla pracowników. Skupia się na stworzeniu środowiska, w którym pracownicy czują się docenieni, zaangażowani i zmotywowani do osiągania sukcesów.


Główną różnicą między employer brandingiem zewnętrznym a wewnętrznym jest grupa docelowa. Employer branding zewnętrzny skierowany jest do osób spoza firmy, takich jak potencjalni pracownicy, klienci i społeczność, podczas gdy employer branding wewnętrzny skupia się na obecnych pracownikach.


Obie te strategie są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Atrakcyjny wizerunek firmy na zewnątrz może przyciągać najlepsze talenty, ale to dobrze rozwinięty employer branding wewnętrzny utrzymuje i motywuje tych pracowników, aby pozostali w organizacji i przyczyniali się do jej sukcesu.

Jak employer branding zewnętrzny wpływa na zdolność przyciągania i zatrzymywania talentów?

Zewnętrzny employer branding przyciąga uwagę potencjalnych pracowników, którzy poszukują atrakcyjnych miejsc pracy. Poprzez wyrażanie jasnych wartości organizacji i korzyści wynikających z pracy w niej, firmy mogą zainteresować i zachęcić do aplikowania wyjątkowych kandydatów.


Poza tym, organizacje o silnym wizerunku jako pracodawcy mają większą szansę zatrzymać swoich pracowników. Satysfakcja pracowników, poczucie przynależności i możliwości rozwoju są kluczowymi czynnikami, które wpływają na ich lojalność wobec firmy. Silny employer branding zewnętrzny umożliwia budowanie tych aspektów i utrzymanie pracowników na dłuższą metę.


Posiadanie pozytywnego wizerunku jako pracodawcy daje organizacji przewagę konkurencyjną na rynku. Talenty często preferują zatrudnienie w firmach, które mają dobre opinie jako pracodawcy, co oznacza, że organizacje z silnym employer brandingiem mają większe szanse na zdobycie najbardziej pożądanych kandydatów.


Jeszcze raz należy podkreślić, że efektywny employer branding zewnętrzny pomaga budować pozytywną reputację firmy. Pozytywne opinie o organizacji jako pracodawcy mogą przyciągać nie tylko nowych pracowników, ale również klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.Przykłady działań w zakresie employer brandingu zewnętrznego

W ramach działań w zakresie employer brandingu zewnętrznego istnieje wiele sposobów kreowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy i budowania pozytywnej reputacji firmy. Oto kilka przykładów konkretnych działań:


  • Tworzenie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy na stronie internetowej i portalach rekrutacyjnych

Firma powinna zadbać o przejrzystą i atrakcyjną prezentację informacji na swojej stronie internetowej oraz portalach rekrutacyjnych. Powinna przedstawiać swoją misję, wartości, kulturę organizacyjną, korzyści dla pracowników i rozwój zawodowy. Dodatkowo, warto zamieszczać referencje i pozytywne opinie pracowników, aby potencjalni kandydaci mogli poznać opinie innych osób.

  • Aktywna obecność na mediach społecznościowych

Media społecznościowe stanowią doskonałą platformę do promowania kultury i wartości organizacji. Firma powinna regularnie publikować inspirujące treści, informacje o wydarzeniach, sukcesach pracowników, ciekawe projekty i inicjatywy społeczne. Ważne jest również aktywne komunikowanie się z użytkownikami, odpowiadanie na pytania i komentarze oraz budowanie interakcji z potencjalnymi kandydatami.

  • Udział w targach pracy, konferencjach branżowych i innych wydarzeniach rekrutacyjnych

Firma powinna być aktywna na różnego rodzaju wydarzeniach rekrutacyjnych, takich jak targi pracy, konferencje branżowe, sympozja czy warsztaty. Udział w tych wydarzeniach pozwala na bezpośrednie spotkanie z potencjalnymi kandydatami, prezentację firmy i nawiązanie kontaktów. Jest to również doskonała okazja do budowania relacji z innymi profesjonalistami z danej branży.


Dzięki tym działaniom w ramach zewnętrznego employer brandingu można zauważyć wiele pozytywnych aspektów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. poprawę jego wizerunku, wzrost zaangażowania w pozytywne doświadczenia kandydatów i pracowników podczas rekrutacji i pracy czy większe zaangażowanie społeczne oraz aktywności CSR. Przyjrzyjmy się tym elementom nieco bliżej.

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy jest kluczowe dla samego funkcjonowania, budowania przewagi konkurencyjnej czy przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.


Firma powinna jasno określić swoje unikalne wartości i misję oraz komunikować je zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Kandydaci i pracownicy powinni widzieć, że firma ma konkretne cele, które odpowiadają ich własnym wartościom. Przekazywanie tych wartości poprzez różne kanały komunikacyjne, takie jak strona internetowa, media społecznościowe i spotkania firmowe, umożliwia budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.


Pracownicy stanowią najcenniejszy zasób firmy, dlatego warto podkreślać ich sukcesy i osiągnięcia. Opowiadanie inspirujących historii pracowników, którzy odnieśli sukces w ramach organizacji, pokazuje, że firma jest miejscem, w którym ludzie mają możliwość rozwoju zawodowego i realizacji swoich ambicji. Te historie mogą być prezentowane na stronie internetowej, w newsletterach firmowych, w mediach społecznościowych i na spotkaniach z potencjalnymi kandydatami.


Organizacja powinna zadbać również o to, aby jej reputacja jako pracodawcy była pozytywna i rozpoznawalna. To oznacza tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, mentorstwo i awanse. Istotne jest również zapewnienie pracownikom wsparcia w realizacji ich celów kariery oraz promowanie ich osiągnięć w ramach organizacji.

Dbanie o doświadczenie kandydatów i pracowników

Dbałość o doświadczenie kandydatów i pracowników ma kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy. Można wyróżnić trzy obszary, na które należy zwrócić uwagę.


Pierwszym z nich jest sprawnie zorganizowany proces rekrutacji i selekcji, dbający o pozytywne doświadczenie kandydatów. Firma powinna zadbać o to, aby proces rekrutacji i selekcji był dobrze zorganizowany, przejrzysty i zrozumiały. Kandydaci powinni otrzymywać regularne informacje na temat postępów w procesie, a komunikacja powinna być jasna i przyjazna. Ważne jest również udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej kandydatom, niezależnie od wyniku rekrutacji. Dzięki temu firma buduje reputację profesjonalnego i troszczącego się pracodawcy.


Kolejnym obszarem są programy onboardingowe, które pomagają nowym pracownikom szybko zaadaptować się w organizacji. Powinny one zapewnić nowym pracownikom jasne wytyczne dotyczące roli, odpowiednie wprowadzenie do zespołu oraz dostęp do niezbędnych narzędzi i zasobów. Dodatkowo, mentorstwo i wsparcie kolegów z pracy pomagają nowym pracownikom czuć się mile widzianymi i zintegrowanymi.


Ważne są także takie elementy, jak stała troska o rozwój i satysfakcję pracowników, oferowanie atrakcyjnych benefitów i możliwości rozwoju. Organizacja powinna dbać o rozwój zawodowy i satysfakcję swoich pracowników. Oferowanie atrakcyjnych benefitów, takich jak elastyczne godziny pracy, programy opieki zdrowotnej, programy motywacyjne czy możliwości rozwoju i awansu, stanowi ważny element budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Ważne jest również zapewnienie regularnej informacji zwrotnej i możliwości rozwoju kompetencji pracowników poprzez szkolenia, programy mentoringowe i projekty specjalne.

Kreowanie zaangażowania społecznego i aktywności CSR

Działania związane z zaangażowaniem społecznym i społeczną odpowiedzialnością biznesu mają istotny wpływ na wizerunek firmy. Firma powinna zachęcać swoich pracowników do uczestnictwa w społecznych projektach i inicjatywach. Przykłady to udział w wolontariacie, wspieranie lokalnych organizacji charytatywnych, organizowanie akcji społecznych czy angażowanie się w projekty edukacyjne. Tego rodzaju działania nie tylko przyczyniają się do rozwoju społeczności, ale także wzmacniają poczucie przynależności i dumy pracowników z przynależności do firmy.


Firma może budować pozytywny wizerunek, angażując się w działania związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Może to obejmować wdrażanie praktyk przyjaznych dla środowiska, redukcję emisji, inwestowanie w odnawialne źródła energii, promowanie etycznych praktyk biznesowych i wspieranie lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwa, które podejmują takie inicjatywy, budują reputację jako odpowiedzialni i świadomi pracodawcy.


Ważne jest, aby firma aktywnie promowała swoje działania CSR i zaangażowanie społeczne. Może to obejmować raporty CSR, udostępnianie informacji o inicjatywach na stronie internetowej firmy, publikowanie informacji w mediach społecznościowych oraz uczestnictwo w branżowych wydarzeniach CSR. Komunikacja transparentna i spójna wokół działań społecznych i ekologicznych umacnia wizerunek firmy jako społecznie odpowiedzialnego pracodawcy.


Podsumowując, employer branding zewnętrzny ma ogromne znaczenie dla organizacji, które dążą do osiągnięcia sukcesu w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów. Poprzez budowanie pozytywnego wizerunku firmy, dbanie o doświadczenie kandydatów i pracowników oraz angażowanie się w działania społeczne i CSR, organizacje mogą tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, w których ludzie będą chcieli rozwijać swoje kariery. Niezależnie od rozmiaru firmy, strategiczne podejście do employer brandingu zewnętrznego może przynieść liczne korzyści, takie jak wzrost efektywności rekrutacyjnej, zwiększenie retencji pracowników i wzmocnienie reputacji firmy.


bottom of page