top of page
  • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Giggersi cenią niezależność i elastyczność. Jak gig economy wpływa na rynek pracy?

Gig economy to trend, który zdobywa coraz większą popularność w dzisiejszym świecie pracy. Pracownicy na żądanie stanowią istotną część rynku pracy, a jako pracodawca możesz wykorzystać tę tendencję dla swojej korzyści. W dzisiejszym artykule omówimy, co to jest gig economy, dlaczego jest ważne i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.Co to jest gig economy?

Gig economy to forma zatrudnienia, w której pracownicy na zlecenie wykonują krótkotrwałe projekty, tzw. "gigy". Giger – kto to? Są to profesjonaliści posiadający specjalistyczne umiejętności, angażujący się dorywczo w pojedyncze projekty, zamiast szukać tradycyjnego zatrudnienia na umowę o pracę u jednego pracodawcy. Różnica między pracownikami stałymi, a gig workerami polega na tym, że ci drudzy są bardziej niezależni, elastyczni i zazwyczaj pracują na własny rachunek.

Rozwój gig economy i znaczenie na rynku pracy

Gig economy z każdym rokiem, nabiera coraz większego rozpędu, stając się znaczącym czynnikiem na współczesnym rynku pracy. Pierwszym zauważalnym krokiem w rozwoju gig economy jest dynamiczny wzrost jego popularności związany z rozwojem nowych technologii i zmianami, jakie zaszły na rynku pracy w okresie pandemii. W miarę jak technologia umożliwia łatwiejsze połączenie pracodawców i pracowników, coraz więcej profesjonalistów decyduje się na niezależne ścieżki zawodowe i elastyczne formy zatrudnienia. Platformy online umożliwiają łatwe znalezienie projektów dla freelancerów, co skutkuje wzrostem liczby giggersów.


Drugim istotnym aspektem jest elastyczność, jaką gig economy oferuje zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Tradycyjne modele zatrudnienia często nie radzą sobie z dynamicznymi potrzebami rynku. Pracownicy na żądanie umożliwiają firmom dostosowanie się do zmieniających się warunków, rekrutując pracowników do konkretnego projektu. Oni sami zaś, mogą wykorzystać elastyczność pracy, aby dostosować godziny pracy do własnych preferencji i pracować z dowolnego miejsca na ziemi.


Kolejnym kluczowym elementem rozwoju wspomnianego trendu pracy tymczasowej, jest rosnące znaczenie specjalistycznych umiejętności w konkretnych projektach. Firmy coraz częściej korzystają z usług giggersów, aby pozyskać specjalistów w danej dziedzinie na określony czas. Dzięki temu mogą skorzystać z wiedzy ekspertów bez konieczności zatrudniania ich na stałe.


Rozwój gig economy ma zatem istotne konsekwencje dla dzisiejszego rynku pracy, kreując nowe możliwości i wyzwania zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wprowadza elastyczność i dynamiczność, które mogą okazać się kluczowe w dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym.Korzyści dla pracodawcy – jak gig economy wpływa na rozwój organizacji?

W miarę jak zjawisko gig economy staje się integralną częścią dzisiejszego rynku pracy, coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z licznych korzyści, jakie niesie ze sobą korzystanie z pracowników na żądanie w określonym czasie i miejscu. Kluczowa jest elastyczność w zarządzaniu zespołem. Zatrudnianie pracowników na żądanie pozwala dostosować liczbę pracowników do bieżących potrzeb projektów. To elastyczne podejście pozwala na efektywne skalowanie zespołu w zależności od wymagań, co może znacząco obniżyć koszty stałe firmy.


Korzyścią związaną z trendem gig economy jest też możliwość korzystania ze specjalistycznych umiejętności w danym obszarze. Firmy często potrzebują ekspertów do konkretnych projektów, a zatrudnianie na stałe specjalisty w każdej dziedzinie może być kosztowne. Gig economy daje więc pracodawcom dostęp do zróżnicowanego i specjalistycznego know-how znacznie niższym kosztem.


Zastosowanie modelu pracy gig economy przyczynia się więc do redukcji kosztów stałych przedsiębiorstwa. Tradycyjne zatrudnienie na stałe wiąże się z kosztami, takimi jak pensje, świadczenia socjalne czy inne koszty związane z etatem. Pracownicy na żądanie eliminują te koszty, ponieważ są zatrudniani na b2b lub umowę o dzieło i wynagradzani tylko za efektywnie wykonaną pracę.


Korzyści dla pracodawcy w skrócie:

  • elastyczność w zarządzaniu personelem,

  • dostęp do specjalistycznych umiejętności,

  • redukcja kosztów stałych,

  • możliwość skalowania zespołów w zależności od potrzeb.


Korzystanie z gig economy pozwala firmom efektywnie wykorzystywać zasoby ludzkie, dostosowując liczbę miejsc pracy do bieżących potrzeb i wymagań konkretnych projektów. To podejście zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy i umożliwia lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.Wyzwania, jakie niesie nowy model pracy – zdalne zarządzanie, zmiany w kodeksie pracy

Z jednej strony, elastyczność gig economy umożliwia pracownikom pracę z dowolnego miejsca na świecie, co stało się szczególnie istotne w erze cyfrowej. Jednak zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników, wiąże się z nowymi wyzwaniami dla liderów zespołów.


Zdalne zarządzanie wymaga rozwiniętej umiejętności komunikacji online. Pracodawcy muszą zadbać o efektywną wymianę informacji oraz utrzymanie jednolitej kultury organizacyjnej, pomimo fizycznego rozproszenia zespołu. Brak bezpośredniego nadzoru nad pracownikami i klasycznie rozumianej podległości służbowej, może stwarzać wyzwanie związane z kontrolą jakości pracy. Pracodawcy muszą wypracować metody oceny wydajności, które uwzględniają specyfikę pracy zdalnej. Co więcej, budowanie relacji między członkami zespołu, którzy pracują razem tylko od zlecenia do zlecenia, wymaga od pracodawców nowych form team buildingu i strategii integracyjnych.


Wraz z rozwojem gig economy, również i kodeks pracy musi dostosować się do nowych realiów. Nowe formy pracy, modele zatrudnienia i umowy muszą znaleźć się w ramach obowiązujących przepisów prawnych, co stwarza wyzwania nie tylko dla pracodawców i pracowników, ale również rządzących.


W gig economy często występują umowy krótkoterminowe i specjalistyczne. Pracodawcy muszą zadbać o przejrzystość warunków umów oraz zrozumienie praw pracownika, co przy pracy dorywczej może być bardziej skomplikowane niż w tradycyjnych modelach zatrudnienia.

Kwestie związane z ubezpieczeniami, świadczeniami socjalnymi czy czasem pracy w modelu gig economy wymagają nowych regulacji. Pracodawcy muszą śledzić zmieniające się przepisy, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych.


Co jest równie ważne to fakt, że brak stałego zatrudnienia może budzić obawy pracowników co do stabilności finansowej i perspektyw kariery. Dla pracodawcy kluczowe staje się zbudowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia, które zrekompensują brak tradycyjnej stabilności.

W rezultacie, zarządzanie zespołem pracowników na żądanie wymaga od pracodawców nie tylko nowatorskiego podejścia do zarządzania, ale również stałego monitorowania zmian w prawie pracy i dostosowywania się do nich. Wyzwania te są nieodłączną częścią nowoczesnego modelu pracy, który wymaga elastyczności i adaptacji na każdym etapie rozwoju organizacji.Praktyczne strategie zarządzania „pracownikami na żądanie”

Zarządzanie pracownikami na żądanie, choć pełne wyzwań, może być efektywne, gdy przyjęte zostaną odpowiednie strategie. Poznaj praktyczne podejścia, które mogą pomóc Ci w efektywnym zarządzaniu tym nowoczesnym modelem pracy:


1. Komunikacja jako klucz do sukcesu

Efektywne komunikowanie się jest kluczowym elementem zarządzania pracownikami na żądanie. Zapewnij regularne spotkania online, wykorzystując narzędzia do wideokonferencji. Stawiaj na otwartość i dostępność, aby pracownicy czuli się zintegrowani pomimo fizycznego rozproszenia.

2. Definiowanie oczekiwań i celów

W gig economy, jasne zdefiniowanie oczekiwań i celów jest niezwykle istotne. Określ konkretne zadania, oczekiwane rezultaty oraz terminy ich realizacji. To umożliwi pracownikom na żądanie precyzyjne zrozumienie, co jest od nich oczekiwane.

3. Stawianie na efektywność i wyniki

W modelu pracy na żądanie istotne staje się ocenianie efektywności opartej na wynikach. Zamiast kierować się ilością przepracowanych godzin, koncentruj się na osiągnięciach i jakości pracy. Taki model motywuje pracowników do efektywnej pracy, a jednocześnie umożliwia im elastyczność w organizacji czasu.

4. Dostosowywanie harmonogramów pracy

Zarządzanie elastycznymi harmonogramami pracy to kluczowy element w modelu gig economy. Daj pracownikom pewną swobodę w dostosowywaniu swojego czasu pracy, zachowując jednocześnie kontrolę nad realizacją projektów. Umożliwienie elastycznego planowania pracy sprzyja zwiększeniu satysfakcji pracowników.

5. Inwestowanie w narzędzia

Wykorzystaj zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami. Platformy takie jak Trello czy Asana umożliwiają monitorowanie postępów, przydzielanie zadań i efektywne zarządzanie projektami. To istotne w kontekście pracy zespołów zdalnych i pracowników na żądanie.

6. Budowanie długoterminowych relacji

Choć pracownicy na żądanie mogą pracować nad krótkoterminowymi projektami, warto inwestować w budowanie długoterminowych relacji. Tworzenie stałego zespołu pracowników na żądanie, z którym regularnie współpracujesz, może przynieść korzyści w postaci lepszej efektywności i zrozumienia oczekiwań.

7. Stworzenie jednolitej kultury organizacyjnej

Zachowanie jednolitej kultury organizacyjnej jest kluczowe, nawet w pracy z pracownikami na żądanie. Przekazuj wartości i cele firmy, a także integruj pracowników z różnych projektów. To zapewni spójność działań i poczucie przynależności do wspólnej misji.


Efektywne zarządzanie pracownikami na żądanie wymaga elastyczności, komunikacji oraz skutecznych narzędzi. Kombinacja tych praktycznych strategii może pomóc w osiągnięciu harmonii między potrzebami firmy a oczekiwaniami pracowników, tworząc efektywny model pracy na korzyść obu stron.

Jak zacząć rekrutować pracowników na żądanie?

Przed rozpoczęciem rekrutacji pracowników na żądanie, istotne jest dokładne określenie potrzeb i celów biznesowych. Zastanów się, jakie umiejętności są niezbędne do realizacji konkretnych projektów lub zadań. Definiuj jasno cele, jakie chciałbyś osiągnąć poprzez zatrudnienie pracowników na żądanie. To pozwoli na precyzyjne określenie profilu poszukiwanego pracownika i dostosowanie go do bieżących wymagań.


Przemyśl, czy potrzebujesz ekspertów w konkretnej dziedzinie na krótki okres, czy może poszukujesz wszechstronnych specjalistów gotowych do wielokierunkowej współpracy. Dobrze zdefiniowane cele rekrutacyjne ułatwią skierowanie wysiłków w odpowiednie kierunki oraz efektywniejszą selekcję kandydatów.


Kluczowym narzędziem w rekrutacji pracowników na żądanie są platformy online oraz sieci społecznościowe. Skorzystaj z dedykowanych platform, takich jak Useme, Freelancer czy Fiverr, które umożliwiają łatwe znalezienie freelanserów o różnorodnych umiejętnościach. Te serwisy umożliwiają przeglądanie profili, oceny i recenzje innych pracodawców, co ułatwia wybór odpowiednich kandydatów.


Nie zapominaj także o wykorzystaniu popularnych sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn czy Facebook, gdzie profesjonaliści często prezentują swoje umiejętności i doświadczenie. Stworzenie atrakcyjnego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz aktywne poszukiwanie kandydatów na platformach online znacząco zwiększy szanse na znalezienie właściwych pracowników na żądanie.

Rozpoczęcie rekrutacji pracowników na żądanie wymaga strategicznego podejścia i precyzyjnego określenia oczekiwań. Wykorzystanie dedykowanych platform oraz skuteczna promocja oferty pracy na sieciach społecznościowych to kluczowe elementy udanej rekrutacji w era gig economy.


Gig economy to trend, który ma potencjał przynieść wiele korzyści dla pracodawców, jeśli jest odpowiednio zarządzany. Wykorzystanie pracowników na żądanie może pomóc firmom w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i zwiększeniu elastyczności działania. Pracodawcy, którzy odpowiednio wykorzystają ten trend, mogą osiągnąć konkurencyjną przewagę i efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi w swojej firmie.


bottom of page