top of page
 • Zdjęcie autoraMonika Walczak

Incentive travel jako narzędzie motywacyjne. Czym różni się wyjazd incentive od wyjazdu firmowego?

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) wykazało, że w latach 2020-2022 zrealizowano 690 wyjazdów typu incentive travel. Wyniki badań za rok 2023 jeszcze nie są znane, jednak prognozy wskazują na wzrost aż do 828 wyjazdów. 

Wyjazdy incentive to nic innego jak podróże motywacyjne. Stanowią skuteczne narzędzie wykorzystywane z powodzeniem do nagradzania, motywowania i zwiększania zaangażowania nie tylko pracowników, ale także partnerów biznesowych. W poniższym artykule omówimy, w jaki sposób wyjazdy incentive wykraczają poza standardowe wyjazdy służbowe i przeanalizujemy powody, przez które stały się one tak potężnym narzędziem motywacyjnym. 

Czym jest incentive travel?

Wyjazdy incentive dla firm to zarówno forma nagrody dla pracowników, jak i strategiczne narzędzie, którego celem jest wzrost zaangażowania, motywacji i lojalności w zespole. Możliwość poznawania i odkrywania nowych kultur i egzotycznych miejsc, zdobywania nowych doświadczeń jest cenną nagrodą ich wysiłku, ale także sposobem na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wzmacnianie lojalności wobec pracodawcy. Tego rodzaju motywacyjne wyjazdy mogą również być użyteczne w celu zwiększenia wydajności, poprawy satysfakcji zawodowej oraz zachęcenia do osiągania wspólnych celów biznesowych.

Wyjazdy typu incentive travel - czym różnią się od wyjazdów firmowych i wyjazdów integracyjnych?

Wszystkie rodzaje wyjazdów różni głównie cel oraz charakter, w jakim są organizowane. Incentive travel to wyjazdy nastawione na nagradzanie oraz motywowanie. Uczestnicy mają sporo czasu na relaks, rozrywkę i wypoczynek. Luksusowe podróże i doświadczenia maja wzmacniać u pracowników chęć osiągania wyznaczonych celów biznesowych. Celem wyjazdów firmowych zazwyczaj jest prowadzenie spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji lub negocjacji handlowych. Czas na relaks jest w tym przypadku mocno ograniczony. Ostatni rodzaj - wyjazdy integracyjne - mają na celu zacieśnienie więzi między pracownikami poprzez doświadczanie pozytywnych emocji i wspólne aktywności. Mają mniej formalny charakter. 

Turystyka motywacyjna jako sposób nagradzania najlepszych pracowników

Turystyka motywacyjna może służyć jako narzędzie do wyróżniania lub zatrzymania utalentowanych pracowników oraz przyciągania nowych, potencjalnych kandydatów poprzez demonstrację troski o ich dobrostan i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie rozwoju osobistego i relaksu. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu programu wyjazdu i dostosowaniu go do profilu uczestnika, nawet krótkie wyjazdy stają się niezapomnianym przeżyciem i na długo pozostają w pamięci uczestników. 

Korzyści z wyjazdów motywacyjnych dla pracowników

Wyjazdy motywacyjne dla pracowników stanowią przede wszystkim wyjątkową nagrodę za osiągnięcia lub wkład w realizację określonych zadań, co wzmacnia poczucie uznania i docenienia ze strony pracodawcy. Ponadto, takie wyjazdy pozwalają pracownikom oderwać się od codziennych obowiązków i stresu związanego z pracą, co sprzyja regeneracji fizycznej i psychicznej oraz zapobieganiu lub redukcji wypalenia zawodowego. W rezultacie, wyjazdy incentive travel nie tylko stanowią atrakcyjną formę benefitu, ale także przyczyniają się do zwiększenia motywacji swoich pracowników i ich satysfakcji zawodowej,  a co z tym idzie również lojalności wobec firmy oraz poprawy wyników biznesowych.

Korzyści z wyjazdów motywacyjnych dla firm

Turystyka biznesowa stanowi strategiczną inwestycję w kapitał ludzki każdej organizacji. Oferuje nie tylko możliwość lepszego poznania się pracowników, ale także sprzyja budowaniu silnego ducha zespołowego i wspiera motywację do osiągania celów biznesowych. Zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w mniejszych firmach, podróże incentive są skutecznym narzędziem integracji zespołu oraz odkrywania i rozwijania talentów wśród pracowników. Ich organizacja pozwala na stworzenie inspirującej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi relacji biznesowych i wzmacnianiu współpracy na wszystkich szczeblach organizacji. Przedsiębiorstwa, które raz skorzystały z tej strategii, zazwyczaj kontynuują ją przez wiele lat, stale doskonaląc jej realizację. Istotne jest, aby podróże incentive były postrzegane jako inwestycja, a nie jedynie jako wydatek. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zatem perfekcyjne przygotowanie oraz staranne planowanie każdego etapu.

 Jak zorganizować wyjazd incentive?

Profesjonalne zarządzanie podróżami incentive stanowi znaczące przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania, czasu, pracy oraz ekspertyzy. Dzięki odpowiedniemu doświadczeniu możliwe jest skuteczne przewidywanie różnorodnych sytuacji i szybka reakcja w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Organizacja wyjazdu incentive wymaga kilku kluczowych kroków:

 • Określenie celów oraz budżetu

 • Wybór lokalizacji

 • Wybór terminu

 • Zaplanowanie programu

 • Rezerwacja zakwaterowania i transportu

 • Komunikacja z uczestnikami, przedstawienie szczegółów

 • Monitorowanie i ocena skuteczności wyjazdu

Zdefiniowanie celów

Zdefiniowanie celów wyjazdu firmowego incentive travel może być zróżnicowane w zależności od potrzeb i profilu firmy, jednak ogólne cele mogą obejmować: 

 • Chęć wynagrodzenia pracowników

 • Zwiększenie zaangażowania

 • Poprawę komunikacji i współpracy

 • Motywację do osiągania celów biznesowych

 • Premiowanie kontrahentów i klientów biznesowych

 • Promocja wartości i kultury organizacyjnej firmy

Badanie potrzeb pracowników

Skuteczny wyjazd Incentive travel to taki, który jest szyty na miarę grupy docelowej i maksymalnie dostosowany do uczestników. Najlepiej, jeśli wybiega nawet poza ich oczekiwania. Oto kilka powodów, dlaczego takie badanie jest istotne:

 • Indywidualne preferencje - każdy pracownik ma inne preferencje i oczekiwania co do oferty incentive. Badanie potrzeb pozwala poznać je i dostosować program, aby był bardziej atrakcyjny dla każdego uczestnika.

 • Efektywność programu - badanie potrzeb pozwala uniknąć marnowania zasobów na aktywności, które nie są interesujące dla pracowników. Skupienie się na elementach, które najbardziej ich cieszą i motywują, sprawi, że program będzie bardziej efektywny.

 • Efektywne wykorzystanie budżetu - lepsze zrozumienie, na co pracownicy chcą przeznaczyć środki budżetowe w czasie wyjazdu incentive, pozwoli efektywniej wykorzystać budżet twojej firmy i przeznaczyć go wyłącznie na te elementy, które przynoszą największą wartość dla uczestników.

Mierzenie efektów

Monitorowanie i ocena efektywności programu incentive travel są niezbędne dla zapewnienia sukcesu przyszłych inicjatyw tego typu oraz weryfikacji osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów, również tych integracyjnych i motywacyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka metod monitorowania i oceny efektywności programu incentive travel:

 1. Wskaźniki wydajności - określenie konkretnych wskaźników wydajności związanych z programem incentive travel, takich jak wzrost sprzedaży, poprawa zaangażowania pracowników czy też zwiększenie poziomu satysfakcji klientów.

 2. Ankiety i opinie uczestników - przeprowadzenie anonimowych ankiet lub wywiadów z uczestnikami programu, w celu udzielenia odpowiedzi i uzyskania informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń, satysfakcji z podróży oraz poziomu motywacji po powrocie do pracy.

 3. Analiza kosztów i zwrotu z inwestycji (ROI) - dokładna analiza kosztów związanych z programem incentive travel w porównaniu z osiągniętymi korzyściami, takimi jak zwiększone przychody, zmniejszenie absencji pracowników czy poprawa wyników sprzedaży.

 4. Analiza wzrostu relacji i współpracy w zespole - badanie wpływu podróży incentive na relacje między członkami zespołu oraz ocena ich wpływu na poprawę współpracy i komunikacji w organizacji.

 5. Porównanie wyników z celami programu - sprawdzenie, czy osiągnięte rezultaty programu incentive travel są zgodne z wcześniej wyznaczonymi celami programu.

Niezaprzeczalnie, podróżowanie na koszt firmy stanowi silny bodziec dla pracowników do zwiększenia wkładu w rozwój przedsiębiorstwa, zwiększając ich zaangażowanie i motywację do wydajnej pracy. Incentive travel stanowi atrakcyjną nagrodę za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe, co dodatkowo zwiększa determinację pracowników do osiągania wyników. Zachęcamy do podjęcia działań wdrożenia programu incentive travel i skontaktowania się z firmą exp-pro w celu zapoznania się z naszą bogatą ofertą wycieczek w Polsce i za granicą. Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwoli skutecznie wykorzystać potencjał podróży incentive w nagradzaniu najlepszych członków Twojego zespołu.
bottom of page